Hart voor Bunschoten

Kandidatenlijst ChristenUnie Bunschoten vastgesteld

Kandidaten ALV.jpgzaterdag 27 november 2021 Woensdag 24 november kwamen de leden van de ChristenUnie bij elkaar om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vast te stellen. lees verder

Kringloopwinkel trekt aan de bel - ChristenUnie gaat op bezoek!

Bezoek KringTex.JPGwoensdag 13 oktober 2021 De fractie van de ChristenUnie bracht een bezoek aan de kringloopwinkel in Bunschoten en het bedrijf KringTex, wat alle kleding sorteert. Het voortbestaan van de kringloopwinkels is in gevaar omdat ze misschien zelf niet meer de kleding mogen inzamelen. Hierover stuurde de Kringloopwinkels een brandbrief naar alle gemeentes, maar vanuit Bunschoten kwam helaas geen reactie. lees verder

Alma Broekmaat voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Bunschoten

Pasfoto Alma.jpgdinsdag 12 oktober 2021 Alma Broekmaat is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie Bunschoten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat maakt het bestuur van de lokale ChristenUnie afdeling op advies van de selectiecommissie bekend. Alma Broekmaat (35) is sinds 2014 raadslid in Bunschoten en is de huidige fractievoorzitter. lees verder

Langere grafrust

Begraafplaats De Akker.jpgdonderdag 30 september 2021 Tijdens de afgelopen gemeenteraad hebben we als ChristenUnie een raadsvoorstel gesteund om het aantal graven op De Akker uit te breiden. lees verder

Terrassen op het Spuiplein

bunschoten_terras.jpgdonderdag 30 september 2021 Door de Coronamaatregelen is het Spuiplein de afgelopen zomers gebruikt om de terrassen extra ruimte te geven. De markt is verplaatst naar het gebied buiten het plein. Inmiddels is gebleken dat er ook na afschaffing van de Coronamaatregelen veel behoefte is aan die extra ruimte voor de terrassen. lees verder

ChristenUnie bezorgt om ontbreken nieuwe locatie dagbesteding Sherpa

Sherpa.jpgmaandag 19 juli 2021 Gerine Hartog heeft namens de ChristenUnie vragen gesteld over de dagbesteding van Sherpa. De woongroep van Sherpa die is gevestigd aan de Schoolstraat, is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de dagbesteding. lees verder

Bijdrage bij programmarekening 2020

Arie programmarekening 2020.jpgmaandag 19 juli 2021 Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer bespraken we de programmarekening van 2020 en blikten we terug op dat jaar. Het was een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis, maar wel een goed jaar. Er zijn veel nieuwe huizen gebouwd, de eerste nieuwe scholen werden opgeleverd en er kon goede zorg geboden worden, juist ook in zo'n moeilijk coronajaar. Bunschoten was ook in het moeilijke jaar 2020 een fijne gemeente om te worden. lees verder

Overstap op nascheiding: slecht voor milieu en portemonnee

Containers.jpgdinsdag 13 juli 2021 De coalitie wil volgend jaar overstappen op een andere manier van afvalinzameling: nascheiding. Tijdens de raadsvergadering werd het plan van aanpak besproken. De ChristenUnie stemde tegen dit voorstel en wil het huidige systeem behouden, waarbij we afstappen van diftar (= betalen per zak). lees verder

Bijdrage Kadernota 2022-2025

Algemene beschouwingen foto.jpgzaterdag 10 juli 2021 Op 1 juli stelde de gemeenteraad de financiële kaders voor de komende jaren vast. Financieel staat de gemeente er goed voor, dus de ChristenUnie riep het college op te komen met een visie voor het dorp in plaats van alleen geld gedreven keuzes te maken. lees verder

Kwaliteit zwemwater 'Kleine Zeetje'

baggerspecie_kleine_zeetje.pngmaandag 07 juni 2021 Door geblunder met vergunningen en een verkeerde keuze wat betreft het afvoeren van de bagger heeft het baggeren van het "Kleine zeetje" nog steeds niet plaatsgevonden. lees verder