Weblog

Weblogoverzicht Bunschoten

 1. Inspiratieavond Wonen.jpg
  CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
  Door ChristenUnie Bunschoten op 6 maart 2024 om 20:58

  ChristenUnie organiseert Inspiratieavond over Wonen in Bunschoten

  Jongeren wonen noodgedwongen bij hun ouders omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden. Ouderen zitten vast in hun te grote huis omdat er te weinig seniorenwoningen zijn. Voor alleenstaande starters is het onmogelijk om een huis te kopen. De wachttijd voor sociale huurwoningen is inmiddels gestegen tot acht jaar.

  Lees meer over "ChristenUnie organiseert Inspiratieavond over Wonen in Bunschoten"

  Labels:

 2. Marktkraam.jpg
  CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
  Door ChristenUnie Bunschoten op 28 februari 2024 om 20:15

  ChristenUnie: geef marktkooplieden meer zekerheid door vergunningen met langere looptijd

  Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) heeft zich vandaag in de Tweede Kamer ingezet voor een betere positie van marktkooplieden. Tijdens een debat met de minister van Economische Zaken heeft hij een motie ingediend met als doel om tot vergunningen met een veel langere looptijd dan nu te komen.

  Lees meer over "ChristenUnie: geef marktkooplieden meer zekerheid door vergunningen met langere looptijd"

  Labels:

 3. Haven
  Pieter - kleur.jpg
  Door Pieter de Vos op 23 februari 2024 om 11:37

  Halfweg

  We zijn nu ongeveer halverwege de periode als gemeenteraad, ik wil dit stuk niet beginnen met politieke zaken, maar meer op waarom ik actief ben in de samenleving en de politiek. Mijn betrokkenheid begon 18 jaar geleden toen ik deelnam aan een denktank van een politieke partij, en eerder al als lid van de watersportvereniging in ons dorp. In de denktank lagen veel onderwerpen vanuit de samenleving op tafel, door mee te praten en te leren debatteren konden wij iets bijdragen aan de lijn van de partij op diverse standpunten. Vanuit de denktank ging ik over naar commissie- en raadswerk in 2010 en 2011. Als iemand met praktische scholing en beperkte politieke kennis, en als iemand die het lastig vond in het openbaar te spreken, betrad ik de politieke arena die destijds uitdagend was met partijen zoals Betaalbaar Bunschoten en de afsplitsingen daarvan.

  Lees meer over "Halfweg"
 4. Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
  Alma Broekmaat
  Door Alma Broekmaat op 16 februari 2024 om 14:14

  Gevolgen van de spreidingswet voor Bunschoten

  Begin februari is de Spreidingswet in werking getreden. Daarmee kan de regering de asielzoekers eerlijker gaan verdelen over Nederland.

  Omdat Ter Apel over loopt en de situatie daar onhoudbaar is en omdat er te weinig gemeenten zijn die asielzoekers opvangen, was deze wet nodig. Nu moeten provincies en gemeenten meer opvangplekken gaan realiseren. Als ChristenUnie vinden wij het onze plicht om te voldoen aan die wettelijke opdracht en ook hier asielzoekers op te gaan vangen.

  Lees meer over "Gevolgen van de spreidingswet voor Bunschoten"
 5. Topbanner geld 944x390
  Arie Koops
  Door Arie Koops op 9 februari 2024 om 10:00

  De goedkoopste of de sociaalste gemeente?

  We staan als Bunschoten bekend als een sociaal dorp. De binding is groot, mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. Natuurlijk is het niet meer “ons kent ons”, zoals vroeger. Maar het sociale karakter van onze gemeente is er nog altijd.

  Dat sociale moeten we ook als gemeentebestuur blijven uitdragen. Er gebeuren gelukkig veel mooie dingen. We investeren veel in jeugdzorg en ouderenzorg. En we hebben naast de reguliere hulp ook een eigen organisatie als De Boei, die uniek is en veel hulp biedt. En ook vanuit bewoners en kerken gebeurt er veel.

  Als gemeente geven we dus veel geld uit aan zorg. Maar het is jammer dat geld uitgeven voor zorg zo vaak als een probleem wordt gezien. Het bieden van zorg moet geen probleem zijn, maar een voorrecht. Een voorrecht dat we anderen kunnen helpen.

  Lees meer over "De goedkoopste of de sociaalste gemeente?"
 6. reng2.jpg
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 13 januari 2024 om 09:45

  "Door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten"

  Allereerst wil ik alle lezers een gezegend 2024 toewensen. Voor mij houdt dat in dat ik erop vertrouw dat in voor en tegenspoed mijn Schepper mij nabij zal zijn. Dat geeft rust en houvast bij al het gebeuren in het nieuwe jaar. 

  Lees meer over ""Door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten""
 7. brug.jpg
  CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
  Door ChristenUnie Bunschoten op 12 januari 2024 om 09:53

  Reactie fractie op demonstratie KOZP en XR

  Als onderdeel van onze democratie is het onze taak als gemeenteraad om de belangen van de bevolking te vertegenwoordigen. We luisteren naar meningen, onderzoeken feiten, stellen richtlijnen vast en houden toezicht op het bestuur. Binnen de werkwijze van de gemeenteraad zijn er verschillende manieren voor alle inwoners om hun stem te laten horen. Iedereen kan inspreken tijdens vergaderingen, brieven schrijven, opiniestukken maken voor de pers of een gesprek aanvragen. Gelukkig leven we in een vrij land.

  Lees meer over "Reactie fractie op demonstratie KOZP en XR"
 8. Burgemeester.jpg
  CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
  Door ChristenUnie Bunschoten op 4 januari 2024 om 13:47

  Burgemeester van de Groep kondigt vertrekt aan

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigde burgemeester Melis van de Groep aan dat hij over ruim een half jaar zijn ambt neer zal leggen en zal aftreden als burgemeester van Bunschoten. Een einde van een tijdperk.

  Lees meer over "Burgemeester van de Groep kondigt vertrekt aan"

  Labels:

 9. sherpa2
  Pieter - kleur.jpg
  Door Pieter de Vos op 14 december 2023 om 14:04

  Bijdrage in de raad

  De ChristenUnie is verheugd over de introductie van een nieuw beleidskader voor het sociaal domein. Het document waarover we beschikken is het resultaat van de inzet van velen. Via verschillende kanalen, zoals de Marktplaats sociaal domein, bijeenkomsten met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, een focusgroep en het advies van de adviesraad sociaal domein, is dit stuk tot stand gekomen. We zijn dankbaar voor de bijdragen van allen die hebben meegedacht en gewerkt aan dit document.

  Lees meer over "Bijdrage in de raad"

  Labels:

 10. Marktkraam.jpg
  CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
  Door ChristenUnie Bunschoten op 17 november 2023 om 18:57

  ChristenUnie komt op voor ambulante handel en andere ondernemers

  Op deze dag van de ondernemer worden veel ondernemers in het zonnetje gezet. Superleuk! De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de ondernemers zich elke dag gewaardeerd voelen. Want bedrijven en ondernemers zijn van grote waarde voor de economie en de leefbaarheid. Dat doen we door met concrete maatregelen te komen waar ondernemers echt iets aan hebben.

  Lees meer over "ChristenUnie komt op voor ambulante handel en andere ondernemers"