Geschiedenis

Geschiedenis

ChristenUnie Bunschoten is als samenwerkingverband tussen GPV en RPF opgericht op 18 april 2001. Daarvoor was op 11 oktober 2000 een intentieverklaring tussen de beide besturen van genoemde kiesverenigingen getekend. Na april 2001 is het overleg tussen fracties van GPV en RPF geleidelijk geïntensiveerd, zodat na de raadsverkiezingen van 2002 één ChristenUnie fractie ontstond.

2002-2006
Tijdens deze eerste verkiezingen behaalde de ChristenUnie zes zetels in de gemeenteraad van Bunschoten en werd hiermee de grootste partij van Bunschoten. De daaropvolgende collegebesprekingen leidden tot een coalitie tussen CDA, CAP en ChristenUnie waarbij Melis van de Groep namens de ChristenUnie als wethouder aantrad.
Als fractievoorzitter werd de zeer ervaren Willem Heinen aangesteld die tevens tot Nestor van de Raad benoemd werd.

2006-2010
De verkiezingen van 2006 leverden voor de ChristenUnie een winst op van 1 zetel. Hiermee kwam het totaal op 7 zetels op een gemeenteraad van 19 leden. Met deze 7 zetels werd de ChristenUnie met afstand de grootste partij in de gemeentraad van Bunschoten. Vervolgens werden de besprekingen voor het college aangegaan. Het CDA, dat 1 zetel verloor, gaf aan niet te willen meeregeren en de CAP was van mening dat de eerste besprekingen moesten gaan tussen de twee winnaars van de verkiezingen: ChristenUnie en Betaalbaar Bunschoten. Na enkele collegebesprekingen die zeer soepel verliepen werd bepaald dat het nieuwe college zou bestaan uit een coalitie tussen ChristenUnie en Betaalbaar Bunschoten. Van de drie wethoudersposten werden er twee ingevuld door de ChristenUnie en wel door Melis van de Groep en Willem Heinen.
Als fractievoorzitter werd Wil Hop-Vedder aangesteld.

In 2006 gaf burgemeester Groen aan te stoppen met zijn functie als burgervader van de gemeente Bunschoten. De ingestelde vertrouwenscommissie droeg daarop wethouder Melis van de Groep voor als burgemeester. Na instemming door de gemeenteraad volgde benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken. Het college van B&W besloot door te gaan met twee wethouders en de nieuwe burgemeester een inhoudelijke portefeuille te geven. Dit had tot de gevolg dat het alleen Willem Heinen als wethouder namens de ChristenUnie in het college overbleef.

2010-2014

Bij de verkiezingen van 2010 verloor de ChristenUnie helaas één zetel, waardoor de partij zes zetels mocht bezetten in de gemeenteraad. Er werd een coalitie gevormd met het CDA en de CAP. Bert Koops werd de wethouder namens de ChristenUnie en had de portefeuille sociaal domein. Andries Nicolai werd gekozen tot fractievoorzitter. 

2014-2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 behaalde de ChristenUnie maarliefst acht zetels en werd daarmee weer met afstand de grootste partij. Er werd een coalitie gevormd samen met het CDA en de ChristenUnie mocht twee wethouders leveren: Bert Koops (fulltime) en Willem Heinen (parttime). Walter Koelewijn werd na zijn lijsttrekkerschap gekozen tot fractievoorzitter. Alexander Blankestijn werd nestor van de raad.  

2018-2022

Na de verkiezingen van maart 2018 kreeg de ChristenUnie zeven zetels. Er kwam een coalitie met de VVD tot stand. Wethouders voor de ChristenUnie werden Alice Kok-van de Geest en Bert Koops. Alma Broekmaat is sinds de coalitie aantrad fractievoorzitter. Deze coalitie kwam tot een einde na de zomer van 2019. 

2022

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 behaalde de ChristenUnie zes zetels en bleef zij de grootste partij in Bunschoten. De ChristenUnie speelde in de coalitieonderhandelingen geen rol en is door de andere partijen geweigerd aan de formatietafel. Sinds de verkiezingen werkt de fractie productief vanuit haar rol in de raad samen met de andere partijen om het beste voor onze gemeente te doen.