Geschiedenis

ChristenUnie Bunschoten is als samenwerkingverband tussen GPV en RPF opgericht op 18 april 2001. Daarvoor was op 11 oktober 2000 een intentieverklaring tussen de beide besturen van genoemde kiesverenigingen getekend. Na april 2001 is het overleg tussen fracties van GPV en RPF geleidelijk geïntensiveerd, zodat na de raadsverkiezingen van 2002 één ChristenUnie fractie ontstond.

2002-2006
Tijdens deze eerste verkiezingen behaalde de ChristenUnie zes zetels in de gemeenteraad van Bunschoten en werd hiermee de grootste partij van Bunschoten. De daaropvolgende collegebesprekingen leidden tot een coalitie tussen CDA, CAP en ChristenUnie waarbij Melis van de Groep namens de ChristenUnie als wethouder aantrad.
Als fractievoorzitter werd de zeer ervaren Willem Heinen aangesteld die tevens tot Nestor van de Raad benoemd werd.

2006-2010
De verkiezingen van 2006 leverden voor de ChristenUnie een winst op van 1 zetel. Hiermee kwam het totaal op 7 zetels op een gemeenteraad van 19 leden. Met deze 7 zetels werd de ChristenUnie met afstand de grootste partij in de gemeentraad van Bunschoten. Vervolgens werden de besprekingen voor het college aangegaan. Het CDA, dat 1 zetel verloor, gaf aan niet te willen meeregeren en de CAP was van mening dat de eerste besprekingen moesten gaan tussen de twee winnaars van de verkiezingen: ChristenUnie en Betaalbaar Bunschoten. Na enkele collegebesprekingen die zeer soepel verliepen werd bepaald dat het nieuwe college zou bestaan uit een coalitie tussen ChristenUnie en Betaalbaar Bunschoten. Van de drie wethoudersposten werden er twee ingevuld door de ChristenUnie en wel door Melis van de Groep en Willem Heinen.
Als fractievoorzitter werd Wil Hop-Vedder aangesteld.

In 2006 gaf burgemeester Groen aan te stoppen met zijn functie als burgervader van de gemeente Bunschoten. De ingestelde vertrouwenscommissie droeg daarop wethouder Melis van de Groep voor als burgemeester. Na instemming door de gemeenteraad volgde benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken. Het college van B&W besloot door te gaan met twee wethouders en de nieuwe burgemeester een inhoudelijke portefeuille te geven. Dit had tot de gevolg dat het alleen Willem Heinen als wethouder namens de ChristenUnie in het college overbleef.