Introductie

Over ons

Veel inwoners van Bunschoten zetten zich in om de missie van de ChristenUnie in de praktijk te brengen. Allereerst onze kiezers, die het mogelijk maken dat de ChristenUnie een stabiele rol in Bunschoten kan vervullen. Bijna 250 van deze kiezers zijn lid van onze vereniging en zijn aangesloten bij de lokale afdeling van de ChristenUnie. Vier bestuursleden geven leiding aan deze vereniging. Vanuit het bestuur is er ook een pr-commissie actief, die zich bezig houdt met publiciteit in Bunschoten en het organiseren van verkiezingscampagnes.

De ChristenUniefractie in de gemeenteraad van Bunschoten bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 uit 6 leden. In het begin van de periode 2018-2022 heeft de ChristenUnie deel uit gemaakt van de coalitie. Namens de ChristenUnie waren Bert Koops en Alice Kok - van de Geest wethouder in het college. In 2019 is er een nieuw college gekomen waar de ChristenUnie geen deel van uitmaakt.

Jaarlijks organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering (in het voorjaar) en een openbare najaarsvergadering. Ook verschijnt er ongeveer na elke raadsvergadering een (digitale) nieuwsbrief voor de leden en geinteresseerden.

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de ChristenUnie? Via het deze pagina kunt u zich aanmelden als lid en via de PR-commissie kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de lokale afdeling.