Fractieleden

De ChristenUnie levert in de periode 2018-2022 zeven raadsleden in de gemeenteraad van Bunschoten.

Alma Broekmaat - Hagens

 • Fractievoorzitter en Lid Presidium

  Commissie: Bestuur en middelen, Ruimte

  Portefeuille:

  • Algemeen bestuur
  • Openbare orde en veiligheid
  • Regionale samenwerking
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Bouwen en wonen

  almahagens@gmail.com

  TwitterFacebook

Peter Nagel

 • Commissie: Ruimte, Bestuur en Middelen (voorzitter)

  Portefeuille

  • Milieu en duurzaamheid
  • Project omgevingswet
  • Project Laakzone
  • Project Zuyderzee & Kuststrook Oost
  • Openbare ruimte, water en wegen
  • Mobiiteit (verkeer en vervoer)

  p.nagel.cu@gmail.com

  Twitter

Arie Koops

 • Commissie: Bestuur en middelen

  Portefeuille

  • Personeel & Organisatie
  • Financiën
  • Economische zaken
  • Bedrijventerreinen
  • Diensverlening, communicatie en informatiebeleid
  • Ondernemerschap en deregulering

  ariekoops@gmail.com

  TwitterFacebook

Carolien van der Goot - van den Herik

Gerine Hartog - Heinen

Peter Frans Heek

Arian van de Groep

 • Commissie: Ruimte

  Portefeuille

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Grondzaken
  • Bouwen en wonen
  • Openbare voorzieningen en gebouwen
  • Project omgevingswet
  • Project De Kronkels-zuid
  • Project Rengerswetering

  arianvandegroep58@gmail.com

  TwitterFacebook