Nieuws

Kringloopwinkel trekt aan de bel - ChristenUnie gaat op bezoek!

Bezoek KringTex.JPGwoensdag 13 oktober 2021 De fractie van de ChristenUnie bracht een bezoek aan de kringloopwinkel in Bunschoten en het bedrijf KringTex, wat alle kleding sorteert. Het voortbestaan van de kringloopwinkels is in gevaar omdat ze misschien zelf niet meer de kleding mogen inzamelen. Hierover stuurde de Kringloopwinkels een brandbrief naar alle gemeentes, maar vanuit Bunschoten kwam helaas geen reactie. lees verder
Labels

Alma Broekmaat voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Bunschoten

Pasfoto Alma.jpgdinsdag 12 oktober 2021 Alma Broekmaat is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie Bunschoten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat maakt het bestuur van de lokale ChristenUnie afdeling op advies van de selectiecommissie bekend. Alma Broekmaat (35) is sinds 2014 raadslid in Bunschoten en is de huidige fractievoorzitter. lees verder
Labels

Langere grafrust

Begraafplaats De Akker.jpgdonderdag 30 september 2021 Tijdens de afgelopen gemeenteraad hebben we als ChristenUnie een raadsvoorstel gesteund om het aantal graven op De Akker uit te breiden. lees verder
Labels

Terrassen op het Spuiplein

bunschoten_terras.jpgdonderdag 30 september 2021 Door de Coronamaatregelen is het Spuiplein de afgelopen zomers gebruikt om de terrassen extra ruimte te geven. De markt is verplaatst naar het gebied buiten het plein. Inmiddels is gebleken dat er ook na afschaffing van de Coronamaatregelen veel behoefte is aan die extra ruimte voor de terrassen. lees verder
Labels

ChristenUnie bezorgt om ontbreken nieuwe locatie dagbesteding Sherpa

Sherpa.jpgmaandag 19 juli 2021 Gerine Hartog heeft namens de ChristenUnie vragen gesteld over de dagbesteding van Sherpa. De woongroep van Sherpa die is gevestigd aan de Schoolstraat, is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de dagbesteding. lees verder
Labels

Bijdrage bij programmarekening 2020

Arie programmarekening 2020.jpgmaandag 19 juli 2021 Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer bespraken we de programmarekening van 2020 en blikten we terug op dat jaar. Het was een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis, maar wel een goed jaar. Er zijn veel nieuwe huizen gebouwd, de eerste nieuwe scholen werden opgeleverd en er kon goede zorg geboden worden, juist ook in zo'n moeilijk coronajaar. Bunschoten was ook in het moeilijke jaar 2020 een fijne gemeente om te worden. lees verder
Labels

Overstap op nascheiding: slecht voor milieu en portemonnee

Containers.jpgdinsdag 13 juli 2021 De coalitie wil volgend jaar overstappen op een andere manier van afvalinzameling: nascheiding. Tijdens de raadsvergadering werd het plan van aanpak besproken. De ChristenUnie stemde tegen dit voorstel en wil het huidige systeem behouden, waarbij we afstappen van diftar (= betalen per zak). lees verder
Labels

Bijdrage Kadernota 2022-2025

Algemene beschouwingen foto.jpgzaterdag 10 juli 2021 Op 1 juli stelde de gemeenteraad de financiƫle kaders voor de komende jaren vast. Financieel staat de gemeente er goed voor, dus de ChristenUnie riep het college op te komen met een visie voor het dorp in plaats van alleen geld gedreven keuzes te maken. lees verder
Labels

Kwaliteit zwemwater 'Kleine Zeetje'

baggerspecie_kleine_zeetje.pngmaandag 07 juni 2021 Door geblunder met vergunningen en een verkeerde keuze wat betreft het afvoeren van de bagger heeft het baggeren van het "Kleine zeetje" nog steeds niet plaatsgevonden. lees verder
Labels

Meer aandacht voor wat er echt toe doet

portrtcu20_smalldinsdag 25 mei 2021 Hoe vind je het in de politiek Peter-Frans? Een vraag waar ik meestal wat vaag op reageer. Ik weet het antwoord niet. Het is een eer om me voor en namens de inwoners van Bunschoten in te zetten. Speciale aandacht van mij gaat uit naar kinderen, gezinnen en kwetsbaren. Wat het voor mij minder leuk maakt is dat het bijna altijd over geld gaat en niet over het daadwerkelijke probleem of het doel dat we nastreven. lees verder
Labels

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over toekomst Vogelpad 1

IMG_6617.jpgwoensdag 05 mei 2021 De ChristenUnie bracht in april een werkbezoek aan het Christelijk Kindcentrum Bunschoten (voorheen Peuterhof), wat gevestigd is aan het Vogelpad 1. Tijdens dat gesprek hoorden we van de zorgen die het bestuur heeft over de huisvesting van het CKCB aan het Vogelpad 1. Deze lijkt niet toekomstbestendig. lees verder
Labels

Bestemming van Amerongenschool is kans voor de gemeente!

Gerine Hartog-Heinen portretcu18dinsdag 04 mei 2021 Ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Gerine Hartog, met ons gezin wonen wij op Eemdijk. Op dit moment zit ik drie jaar, namens de ChristenUnie, in de gemeenteraad voor ons mooie dorp. Ik doe dat met veel plezier. Ik wil mij inzetten voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen door met name te investeren in gezinnen, onderwijs en zorg. Mijn stem daarover mag ik laten horen in de commissie samenleving. In deze commissie bespreken we veel onderwerpen. Ik wil er een paar noemen. lees verder
Labels

Politiek iets voor jou? ChristenUnie organiseert Proeflokaal!

proeflokaal (3)maandag 26 april 2021 Hoe weet je hoe iets smaakt? Door te proeven! Daarom organiseert de ChristenUnie Bunschoten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een Proeflokaal. Dit is een korte kennismaking met de lokale politiek in onze gemeente en de rol die de ChristenUnie daarin speelt. lees verder
Labels

Twee gemiste kansen

portretcu9a_smallmaandag 22 maart 2021 In dit artikel neem ik u mee, in wat er momenteel speelt in mijn politieke leven. Sinds 2014 zit ik, namens de ChristenUnie, in de gemeenteraad van Bunschoten. Mijn aandachtsgebieden zijn financiƫn en economische zaken. Maar natuurlijk ben je als raadslid ook betrokken bij alle andere zaken in onze gemeente. lees verder
Labels

Campagneactie ChristenUnie: Regio-estafette over duurzaamheid

Regiorace overzichtskaart.jpgdonderdag 11 maart 2021 Afgelopen zaterdag organiseerde de ChristenUnie een Regio-estafette door het hele land. Ruim 90 afdelingen vroegen aandacht voor lokale oplossingen die een bijdragen leveren aan het beschermen van de aarde. lees verder
Labels

Goede scholen voor onze kinderen

School-Dia.jpgvrijdag 05 maart 2021 In de afgelopen raad hebben we met elkaar het nieuwe IHP (Integraal Huisvestingsplan goedgekeurd). We zijn blij dat het nieuwe college door gaat met het vernieuwen van de schoolgebouwen voor onze kinderen. De Bavinckschool zal gerenoveerd gaan worden en in Rengerswetering zal een nieuwe school gebouwd gaan worden. lees verder
Labels

Steun voor De Genadebron

Grace-klaar.jpgvrijdag 05 maart 2021 Stichting De Genadebron heeft het financieel zwaar. Voor ons reden om in de raad een motie in te dienen om de stichting financieel te ondersteunen. Jammer genoeg kon de motie zoals ingediend niet op steun rekenen van de andere partijen. Hopelijk gaat het de komende maanden toch lukken om met de juiste onderbouwing de stichting te helpen. lees verder
Labels

Corona steunmaatregelen verbreden

img_7827.jpgvrijdag 05 maart 2021 In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 4 maart hebben we een motie ingediend om de coronasteun voor de ondernemers en organisaties te verbreden. De coaltie en het college konden zich niet in de motie vinden omdat ze vinden dat hier al genoeg aandacht aan gegeven wordt. We hopen dat hier de komende maanden concrete resultaten van te zien zijn, maar hadden liever gezien dat er ingestemd was met de motie zodat er meer aandacht en financiele hulp voor de ondernemers buiten het centrum zou komen lees verder
Labels

Campagneactie Zorg voor elkaar

Foto Perentaart actie.jpgmaandag 01 maart 2021 Zorg voor elkaar! Afgelopen zaterdag zijn er diverse taarten en cakes gebakken en uitgedeeld aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Want, ook in de gebakken peren zit je niet alleen. lees verder
Labels

Warme truiendag

Foto warme truiendag.jpgzaterdag 06 februari 2021 Vrijdag 5 februari was het warme truiendag. Ook de fractie en het bestuur van de ChristenUnie Bunschoten deden mee met deze dag. Met elke graad die je de verwarming lager zet, bespaar je 6% aan energie en CO2! lees verder
Labels