Berichten geschreven door Peter Nagel

 1. reng2.jpg
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 13 januari 2024 om 09:45

  "Door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten"

  Allereerst wil ik alle lezers een gezegend 2024 toewensen. Voor mij houdt dat in dat ik erop vertrouw dat in voor en tegenspoed mijn Schepper mij nabij zal zijn. Dat geeft rust en houvast bij al het gebeuren in het nieuwe jaar. 

  Lees meer over ""Door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten""
 2. reng2.jpg
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 4 november 2023 om 14:22

  Voorstel extra autoverbinding eiland 3 en 4 Rengerswetering

  Dat er maar één auto-ontsluiting voor de eerste 3 eilanden aanwezig is wordt over het algemeen als niet ideaal ervaren, om het maar zacht uit te drukken.  Ook de raad heeft dit al in een eerder stadium erkent en erop aangedrongen bij de volgende eilanden minimaal 2 ontsluitingen voor de auto's aan te leggen.

  Lees meer over "Voorstel extra autoverbinding eiland 3 en 4 Rengerswetering"
 3. Lidl.png
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 8 februari 2023 om 20:42

  Geen dure parkeergarage bij Visrokersplein

  Het was goed dat er onderzoek gedaan is naar de haalbaarheid en kosten van een parkeergarage onder het Visrokersplein. We willen allemaal dat het verkeersprobleem in het centrum wordt opgelost. Maar niet tegen elke prijs.

  Lees meer over "Geen dure parkeergarage bij Visrokersplein"

  Labels: ,

 4. Peter in de Raad.JPG
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 7 februari 2023 om 21:04

  Flexwoningen zijn nodig in Bunschoten!

  Bunschoten heeft meer woningen nodig! Het verbaasde de ChristenUnie dat het college, wat het voornemen had om met subsidie van het Rijk 30 flexwoningen te bouwen, dit toch niet gaat doen. Peter Nagel diende namens de ChristenUnie een motie in om deze woningen alsnog te bouwen. De SGP werkte hierin met ons samen, maar helaas stemden de CAP, CDA en VVD tegen.

  Lees meer over "Flexwoningen zijn nodig in Bunschoten!"
 5. reng2.jpg
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 20 mei 2022 om 11:21

  ChristenUnie heeft bedenkingen tegen komst Vogelpark

  De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 19 mei niet ingestemd met de komst van een Roofvogelpark in Bunschoten. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning. De ChristenUnie heeft wel bedenkingen tegen deze aanvraag. 

  Lees meer over "ChristenUnie heeft bedenkingen tegen komst Vogelpark"

  Labels: ,

 6. bagger1.jpg
  Peter Nagel Pieter - kleur.jpg
  Door Peter Nagel, Pieter de Vos op 4 februari 2022 om 12:00

  Baggerdepot ontsiert weiland aan de Fokjesweg.

  Eindelijk is twee jaar later dan gepland het baggeren van het kleine zeetje in volle gang.  Dat het zo lang heeft geduurd heeft alles  maken met de keuze die de coalitie van VVD, CDA, SGP en CAP heeft gemaakt voor de afvoer van de bagger.

  Lees meer over "Baggerdepot ontsiert weiland aan de Fokjesweg."

  Labels: ,

 7. peter_banner
  Peter Nagel
  Door Peter Nagel op 29 januari 2022 om 21:34

  Peter Nagel

  Mijn naam is Peter Nagel. Ik ben geboren in 1957 op "Veereveld of Ver in't veld", een boerderij tussen Bunschoten en Baarn. Daarom ben ik een geboren Hooglander. Met mijn ouders en 3 broers waren we wel volledig op Bunschoten georiënteerd. Ik ben getrouwd met Martha en voel mij rijk gezegend met 3 kinderen en 9 kleinkinderen.

  Lees meer over "Peter Nagel"
 8. sherpa+1.jpeg
  Gerine Hartog Alma Broekmaat Peter Nagel
  Door Gerine Hartog, Alma Broekmaat, Peter Nagel op 28 januari 2022 om 12:00

  ChristenUnie wil permanente locatie voor dagbesteding Sherpa

  “Wij willen graag een vaste plek hebben voor onszelf, zodat we niet steeds hoeven te verhuizen.” Dit was een hele duidelijke en indringende oproep van één van de cliënten bij de dagbesteding van Sherpa. De ChristenUnie Bunschoten is op bezoek bij Sherpa en spreekt met de cliënten en ziet hoe belangrijk de dagbesteding voor hen is.

  Lees meer over "ChristenUnie wil permanente locatie voor dagbesteding Sherpa"

  Labels: