Baggerdepot ontsiert weiland aan de Fokjesweg.

bagger1.jpg
Peter Nagel Pieter - kleur.jpg
Door Peter Nagel, Pieter de Vos op 4 februari 2022 om 12:00

Baggerdepot ontsiert weiland aan de Fokjesweg.

Eindelijk is twee jaar later dan gepland het baggeren van het kleine zeetje in volle gang.  Dat het zo lang heeft geduurd heeft alles  maken met de keuze die de coalitie van VVD, CDA, SGP en CAP heeft gemaakt voor de afvoer van de bagger.

In plaats de bagger op een milieu verantwoorde wijze af te voeren is gekozen voor het dumpen van de bagger op een weiland aan de Fokjesweg. Door het ontbreken van de juiste vergunningen en de terechte bezwaren van de bewoners van de Fokjesweg heeft het baggeren zo lang op zich laten wachten. Als ChristenUnie vinden wij het ronduit schandalig dat de bagger gedumpt wordt  op een weiland aan de Fokjesweg.

Door de vervuiling met de Thermisch Gereinigde Grond van de Westdijk is het gebied al heel  kwetsbaar. Het is niet te bevatten dat toestemming is verleend om de bagger daar te dumpen. Dat terwijl de bewoners van de Fokjesweg  al zoveel overlast hebben ervaren van de vervuilde Westdijk. En nu krijgen ze dit ook nog eens over zich heen. Als ChristenUnie hebben wij alles geprobeerd om de coalitie te overtuigen deze bagger niet daar te storten. Helaas zonder resultaat. Het financieel gewin is voor het huidige college en de coalitie belangrijker dan het milieu vriendelijk afvoeren van de bagger. En daarbij laten ze de bewoners, die al zoveel overlast hebben ervaren in de kou staan, of beter gezegd in de bagger zakken. Jammer!

Bagger2

Labels: ,