ChristenUnie heeft bedenkingen tegen komst Vogelpark

reng2.jpg
Peter Nagel
Door Peter Nagel op 20 mei 2022 om 11:21

ChristenUnie heeft bedenkingen tegen komst Vogelpark

fractie ChristenUnie Bunschoten

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 19 mei niet ingestemd met de komst van een Roofvogelpark in Bunschoten. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning. De ChristenUnie heeft wel bedenkingen tegen deze aanvraag. 

We hebben als ChristenUnie geworsteld met dit voorstel. Aan de ene kant zagen we een sympathieke ondernemer die met passie zijn bedrijf runt en die je ruimte zou gunnen. Aan de andere kant was de vraag of deze ontwikkeling past in het buitengebied van Bunschoten. We hebben daarom in 2020 besloten deze ontwikkeling een kans te geven om vooral ook te kijken hoe er door onze inwoners op gereageerd zou worden.

Gezien de vele bezwaren die zijn ingediend door particulieren en natuurorganisaties hebben wij deze aanvraag nog eens grondig overwogen en zelf uitgebreid onderzoek gedaan.

De vraag is wat moet bij deze afweging het zwaarste weegt, het belang van een sympathieke ondernemer, of het in onze ogen algemene belang van een verantwoord beheer van de polders met daarin de weidevogels?

Belangrijke argumenten die bij ons de doorslag hebben gegeven zijn:

  • Er is duidelijk aangetoond dat de roofvogels impact hebben op de weidevogels in dit gebied omdat het aantal weidevogels daar flink verminderd is. Er wordt sterk ingezet om de populatie weidevogels uit te laten uitbreiden en daar worden allerlei subsidies voor verstrekt. Het zou tegenstrijdig  zijn om aan de ene kant veel subsidie te verlenen  aan het op peil krijgen en houden van de weidevogelpopulatie en aan de andere kant deze ontwikkeling toe te staan. De ontwikkeling bevindt zich bovendien vlakbij Natura2000 gebied, wat verstoord wordt door de niet-natuurlijke aanwezigheid van Roofvogels
  • De woonwijk Rengerswetering is te dicht gelegen bij deze ontwikkeling. De wijk wordt in de toekomst wellicht verder uitgebreid en dan past deze ontwikkeling daar niet in. Deze ontwikkeling is weinig in het belang van onze inwoners. 

Er zijn natuurlijk meer argumenten op te voeren, maar op basis van deze afwegingen komen wij tot een negatief oordeel, hoe vervelend we dat ook vinden voor de ondernemer. 

Verder hebben we richting de wethouder aangegeven dat we het heel vervelend vinden hoe dit proces is gelopen. Het heeft veel te lang geduurd, wat voor veel stress en onzekerheid bij de ondernemer heeft gezorgd. Ook hoe er om is gegaan met de mensen die zienswijzen hebben ingediend vinden we erg vervelend, zij hebben niets gehoord. Juist zo'n politiek gevoelig dossier had qua proces goed doorlopen moeten worden. 

Lees hier de bijdrage van Peter Nagel van de eerste termijn. 

Labels: ,