Arie Koops

arie_banner
Arie Koops
Door Arie Koops op 29 januari 2022 om 21:38

Arie Koops

Gemeenteraadslid

Mijn naam is Arie Koops. Sinds maart 2014 zit ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Bunschoten. Ik ben getrouwd met Jolanda. Samen hebben wij drie kinderen, met partners, en zijn we de opa en oma van twee kleinkinderen.


In het dagelijks leven ben ik directielid van Credit Life Nederland. Credit Life is een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in hypotheekverzekeringen. Dat is drukke baan maar gelukkig blijft er ook ruimte over om mij voor andere zaken in te zetten.

Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat ik naast mijn werk ook iets anders in het maatschappelijk leven wil doen. Zo ben ik actief geweest in het schoolbestuur, als ouderling en in diverse vrijwilligerstaken. In 2014 kwam de ChristenUnie op mijn pad. De ChristenUnie is de politieke partij waarmee ik van huis uit altijd sterk verbonden ben geweest. Maar wat natuurlijk belangrijker is, de ChristenUnie sluit aan bij mijn levensovertuiging: je laten leiden door wat God ons in zijn woord leert. Daar baseert ook de ChristenUnie zijn beleid op en ik wil er graag aan meewerken om dat in onze gemeente in de praktijk te brengen.

Binnen de gemeenteraad is financiën mijn aandachtsgebied. Het is voor mij een belangrijk doel dat we als gemeente financieel gezond zijn. Alleen dan kunnen we onze inwoners de zorg bieden die ze nodig hebben en kunnen we investeren in mooie projecten voor onze inwoners en hun kinderen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en nieuwe scholen.
Maar het is ook een belangrijke voorwaarde om als gemeente zelfstandig te blijven. Als je de financiën niet op orde hebt, is de kans veel groter dat je wordt samengevoegd met een andere gemeente. En voor ons is een zelfstandig Bunschoten, wat rekening houdt met het eigen karakter van onze bevolking, van groot belang.
De ChristenUnie heeft altijd gestaan voor een verantwoord financieel beleid. We moeten bewaken dat we ons geld nuttig uitgeven. Maar we durven wel verantwoorde risico's te nemen als het nodig is om voorzieningen op peil te houden (denk aan de zorg) of om ons dorp klaar te maken voor de toekomst (denk aan woningbouw, industrieterreinen en scholen). Dit beleid heeft gezorgd voor financieel gezonde gemeente Bunschoten, die al jarenlang positieve financiële resultaten laat zien.

Zo wil ik mij ook de komende jaren weer graag inzetten voor onze gemeente. Ik heb het raadswerk de afgelopen jaren met veel plezier gedaan en hoop dat u de ChristenUnie ook de komende periode het vertrouwen geeft wat u ons vier jaar geleden gaf.
arie_teskt

Labels: