Halfweg

Haven
Pieter - kleur.jpg
Door Pieter de Vos op 23 februari 2024 om 11:37

Halfweg

Opinie - Voor de (d)raad - de Bunschoter 23 februari 2024

We zijn nu ongeveer halverwege de periode als gemeenteraad, ik wil dit stuk niet beginnen met politieke zaken, maar meer op waarom ik actief ben in de samenleving en de politiek. Mijn betrokkenheid begon 18 jaar geleden toen ik deelnam aan een denktank van een politieke partij, en eerder al als lid van de watersportvereniging in ons dorp. In de denktank lagen veel onderwerpen vanuit de samenleving op tafel, door mee te praten en te leren debatteren konden wij iets bijdragen aan de lijn van de partij op diverse standpunten. Vanuit de denktank ging ik over naar commissie- en raadswerk in 2010 en 2011. Als iemand met praktische scholing en beperkte politieke kennis, en als iemand die het lastig vond in het openbaar te spreken, betrad ik de politieke arena die destijds uitdagend was met partijen zoals Betaalbaar Bunschoten en de afsplitsingen daarvan.

Veel mensen die actief zijn bij clubs en verenigingen zijn gepassioneerd. Door met elkaar om te gaan, groeien mensen in hun rol. Ze spreken op ledenvergaderingen, doen praktische klussen, hebben inspreekmomenten, worden boos of blij als iets wordt behaald, en nemen deel aan talloze vergaderingen bij verschillende vrijwilligersorganisaties. Dit vormt onze samenleving; we zijn er zo afhankelijk van. Daarom wil ik iedereen die dit werk doet, die zich inzet voor anderen in de samenleving, bezig is met de omgeving, een club of vereniging, of bijvoorbeeld als mantelzorger, van harte feliciteren. Ons dorp is zo mooi dankzij jullie.

Er is nog iets goeds aan al het werk dat mensen verrichten namelijk; in gesprek zijn. Gesprekken vormen onze mening. Tijdens gesprekken kunnen we het eens of oneens zijn, maar we streven naar een gezamenlijk doel. We hebben het beste voor met elkaar, anders zouden we ons niet inzetten. De politiek gedijt bij debat en contact, oorspronkelijk bedoeld als een gesprek dat sterke meningen bijeenbrengt en de-escalatie bevordert. We moeten meer debatteren, discussies over voor- en tegenargumenten zijn hard nodig. Vaak geven we snel onze mening, ook online, maar laten we halverwege samen op weg gaan en in gesprek gaan. Mijn opinie is dat als we in gesprek zijn we meer gaan omzien naar de anderen, en de ander beter begrijpen. Wordt dus actief, kom op ledenvergaderingen van uw club of vereniging, wordt actief als vrijwilliger, kerkenraadslid of bestuurslid. Denk ook mee met ons als politiek. Wij gedijen alleen als we in gesprek zijn met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Als partij staan er voor open, want zonder debat met u kan ik en de fractie van de ChristenUnie niet van halfweg naar de eindbestemming van deze periode.