De goedkoopste of de sociaalste gemeente?

Topbanner geld 944x390
Arie Koops
Door Arie Koops op 9 februari 2024 om 10:00

De goedkoopste of de sociaalste gemeente?

Voor de (d)raad - de Bunschoter - 9 februari 2024

We staan als Bunschoten bekend als een sociaal dorp. De binding is groot, mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. Natuurlijk is het niet meer “ons kent ons”, zoals vroeger. Maar het sociale karakter van onze gemeente is er nog altijd.

Dat sociale moeten we ook als gemeentebestuur blijven uitdragen. Er gebeuren gelukkig veel mooie dingen. We investeren veel in jeugdzorg en ouderenzorg. En we hebben naast de reguliere hulp ook een eigen organisatie als De Boei, die uniek is en veel hulp biedt. En ook vanuit bewoners en kerken gebeurt er veel.

Als gemeente geven we dus veel geld uit aan zorg. Maar het is jammer dat geld uitgeven voor zorg zo vaak als een probleem wordt gezien. Het bieden van zorg moet geen probleem zijn, maar een voorrecht. Een voorrecht dat we anderen kunnen helpen.

Er wordt in de gemeenteraad vaak gezegd dat we de goedkoopste gemeente van Nederland willen zijn. Dus waar je de minste belasting betaalt. Maar moeten we niet de meest sociale gemeente van Nederland willen zijn?

We staan er als gemeente gelukkig financieel goed voor. De afgelopen jaren heeft de gemeente miljoenen winst gemaakt. In 2022 zelf 7 miljoen. Dit komt omdat we veel geld hebben verdiend aan de bouwprojecten in Rengerswetering en Haarbrug-Zuid. Ook de jaarlijkse bijdragen die we van de regering krijgen waren hoger dan normaal. Die winst hebben we gebruikt om schulden af te lossen en onze financiële positie te versterken.

Maar als je veel winst maakt, dan kun je daar ook een deel van uitgeven, zeker aan mensen die het moeilijk hebben. Maar bij sociale onderwerpen die geld kosten is er vaak weerstand. Dat past niet bij het karakter van ons dorp. En het is ook niet nodig.

Zo had de gemeente de afgelopen periode op een aantal punten beter en sneller het sociale karakter kunnen tonen. Een paar voorbeelden:

  • De energietoeslag voor mensen net boven het minimum. Die was er wel 2022, maar in 2023 vond men dat te duur. Terwijl er net 7 miljoen winst was gemaakt.
  • Subsidie aan Waypoint. Een organisatie die verslaafden helpt en daarmee ook nog veel zorgkosten bespaart. Ze krijgen nu (na veel discussie) een eenmalige subsidie. Maar ze zouden natuurlijk structureel ondersteund moeten worden.
  • Vrijgekomen gronden van de scholen. Daar kunnen we onder andere ruimte maken voor sociale woningbouw. Dan krijg je weliswaar niet de hoogste opbrengst, maar je voorziet wel in een behoefte. Gelukkig worden er nu goede stappen gezet. Maar het kostte veel moeite.

Zomaar wat voorbeelden waar we ons als gemeente socialer kunnen opstellen. En eigenlijk willen we dat allemaal, maar we zijn soms te bang als het geld kost. Terwijl het vaak om verhoudingsgewijs kleine bedragen gaat. Natuurlijk moeten we verstandig met ons geld omgaan, maar wel oog houden voor mensen die onze hulp nodig hebben. Ook als we dit jaar over bezuinigingen gaan praten. Misschien worden we dan een iets minder goedkope gemeente, maar wel een socialere.