"Door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten"

reng2.jpg
Peter Nagel
Door Peter Nagel op 13 januari 2024 om 09:45

"Door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten"

Voor de (d)raad

Allereerst wil ik alle lezers een gezegend 2024 toewensen. Voor mij houdt dat in dat ik erop vertrouw dat in voor en tegenspoed mijn Schepper mij nabij zal zijn. Dat geeft rust en houvast bij al het gebeuren in het nieuwe jaar. 

Politiek spelen onder andere:

Doorstroming woningen.

Veel ouderen wonen in een te grote woning en zouden wel kleiner willen wonen. Maar kleine woningen zijn er niet of zijn veel  te duur. Meer bouwen van kleine woningen of appartementen zowel in de sociale huur, de middenhuur als in de koopsector zou wenselijk zijn. Het terrein van de oude Groen van Prinsterenschool leent zich daar uitstekend voor. Het moet toch mogelijk zijn om met de woningcorporaties een mooi plan te ontwikkelen. Zeker nu de hoogste opbrengst van de grond niet meer het enige criterium is. Het college lijkt dat los te laten en dat is wat de ChristenUnie betreft een goede zaak.

Verslavingszorg.

Als fractie brachten wij in 2023 een werkbezoek aan Waypoint. Wij waren onder de indruk van het goede werk dat Waypoint verricht. Personen die door verslaving waren vastgelopen  krijgen door de aanpak van Waypoint weer perspectief en worden weer naar de arbeidsmarkt geleid. Daarnaast begeleiden ze nog veel anderen, maar door de geringe subsidie ( circa 5000 euro)van de gemeente zouden ze al het werk niet meer kunnen volhouden. Daarom heeft de ChristenUnie samen met de SGP bij de begrotingsbehandeling een voorstel ingediend om de subsidie te verhogen naar  40.000 euro.  Helaas kreeg dit voorstel geen meerderheid in de raad.  In een recent bericht heeft het college aangegeven dat Waypoint toch een extra subsidie tegemoet kan zien van 19.000 euro.  Dit is een eenmalige subsidie omdat er op een ander dossier geld is overgebleven. Dit is een mooi begin. Maar als ChristenUnie blijven wij ons inzetten voor een structurele jaarlijkse subsidie. Juist door de behaalde resultaten van Waypoint besparen we op andere kosten (denk aan zorgkosten en uitkeringen). Deze subsidie verdient zichzelf terug. Het gaat trouwens niet alleen om geld.  Wat is de waarde van het bevrijden van een verslaving en weer mee kunnen doen aan het normale leven?

Burgemeester.

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bunschoten heeft de burgemeester zijn afscheid aangekondigd. Hij  heeft  te kennen gegeven te stoppen per 1 september a.s..  Gezien zijn leeftijd en in acht genomen de problemen met zijn gezondheid het afgelopen jaar een te respecteren besluit. Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop Melis aan het ambt van burgemeester in zijn eigen woonplaats invulling heeft gegeven. We hopen en bidden dat hij de kracht en gezondheid mag ontvangen om de laatste maanden nog voluit te kunnen functioneren.  Intussen moet Bunschoten op zoek naar een nieuwe burgemeester. De eerste bijeenkomst met de commissaris van de Koning is intussen gepland. Die zal met name gaan over de uitleg van de procedure.  Al met al zal het een hele verandering worden na bijna 18 jaar Melis van de Groep. Na een zorgvuldige procedure blijft het toch spannend wie zijn opvolger wordt.

Dit stuk is verschenen in de Bunschoter van 12 januari.