Vreemde zaken!

Supermarkt
Arie Koops
Door Arie Koops op 24 februari 2023 om 21:00

Vreemde zaken!

Voor de (d)raad - Bunschoter 24 februari 2023

In dit artikel wil ik graag terugkijken op een aantal keuzes die onze gemeente de afgelopen periode heeft gemaakt. En dan vooral op keuzes die ik vreemd vond. Want dat waren er best een aantal.

Flexwoningen

Er is een groot woningtekort, ook onze gemeente. Daarom is er een nieuwe regeling, waardoor gemeenten versneld en met subsidie extra sociale huurwoningen mogen bouwen. Het betreft zogenaamde flexwoningen: volwaardige woningen met een kortere levensduur (20-30 jaar), die later vervangen worden door permanente woningen. Ook onze gemeente kon met deze regeling meedoenen mocht dan 30 extra woningen bouwen. Maar wat schetst onze verbazing? De hele coalitie (VVD, CDA, CAP) is er tegen. Omdat het niet zou passen bij ons dorp. Een voorstel van ChristenUnie en SGP om toch mee te doen kreeg geen meerderheid. We laten gewoon 30 gezinnen, die versneld een huis hadden kunnen krijgen, nog jaren wachten. Op z’n zachtst gezegd een vreemde zaak.

Zwembad

Er wordt al jaren gesproken over een buitenzwembad. Er zijn voor- en tegenstanders in het dorp en ook in de gemeenteraad. Daarom wil de gemeenteraad een referendum houden over het buitenzwembad. Maar wat schetst onze verbazing? Dit referendum wordt pas gehouden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026! Deze hele raadsperiode gebeurt er niets. Een voorstel van de ChristenUnie om het referendum in 2024 te houden kreeg geen meerderheid. We gaan gewoon 4 jaar wachten. Dat is toch vreemd.

LIDL

Afgelopen maanden is er gesproken over een parkeergarage onder het Visrokersplein. Die bleek echter te duur en komt er dus niet. Maar er blijft wel een parkeerprobleem in ons centrum. Daaromheeft de ChristenUnie voorgesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om de LIDL te verplaatsen naar industrieterrein Zuidwenk. Daardoor zouden in het centrum 70-90 parkeerplaatsen beschikbaar komen. Natuurlijk is een supermarkten in het centrum belangrijk, maar voldoende parkeergelegenheid is misschien nog wel belangrijker. Maar de coalitie wil dit alternatief niet onderzoeken. De LIDL moet en zal in het centrum blijven, wat de consequenties ook zijn. Je ogen sluiten voor alternatieven, dat is toch vreemd. 

Afval

Er is vorig jaar een nieuw afvalsysteem ingevoerd. Het oude systeem vond het college te lastig voor onze inwoners. Inmiddels zijn de resultaten van het nieuwe afvalsysteem bekend. De mensen vinden het inderdaad makkelijker. Dat is geen verrassing. Maar het blijkt ook veel slechter voor het milieu: het oude systeem leverde 5 keer zoveel recyclebaar plastic op als het nieuwe systeem. Ook de kosten stegen enorm. Het nieuwe systeem kost € 500.000 per jaar meer. Dat betekent € 70 extra belasting per huishouden. Elk jaar weer. Met zoveel geld kun je de bouw financieren van een basisschool, een buitenzwembad en een parkeergarage samen. Daar wordt zonder slag of stoot overheen gestapt. Terwijl dit college de belastingen zo laag mogelijk wilde houden. Een vreemde zaak.

Zomaar een paar zaken waarover ik me heb verbaasd. Ik wilde ze graag met u delen. Weet dat de ChristenUnie zich blijft inzetten, om dit soort vreemde zaken aan de orde te stellen en als het mogelijk is te voorkomen.

Labels: , , , ,