Flexwoningen zijn nodig in Bunschoten!

Staaldraad bouw.jpg
Peter Nagel
Door Peter Nagel op 7 februari 2023 om 21:04

Flexwoningen zijn nodig in Bunschoten!

Bunschoten heeft meer woningen nodig! Het verbaasde de ChristenUnie dat het college, wat het voornemen had om met subsidie van het Rijk 30 flexwoningen te bouwen, dit toch niet gaat doen. Peter Nagel diende namens de ChristenUnie een motie in om deze woningen alsnog te bouwen. De SGP werkte hierin met ons samen, maar helaas stemden de CAP, CDA en VVD tegen.

Als motivatie voor de motie gaf Peter Nagel aan dat er in Bunschoten een groot woningtekort is. Zo is de wachttijd voor sociale huurwoningen inmiddels opgelopen naar acht jaar en moeten mensen die urgent een woning nodig hebben daar gemiddeld zeker een half jaar op wachten. Starters komen bijna niet aan bod en ook voor senioren zijn er weinig woningen te vinden.

Mooi dat de Taskfoce Versnellen Tijdelijke Huisvesting werd opgesteld door het Rijk die gemeenten wilde helpen met het snel realiseren van tijdelijke woningen. Ook Bunschoten kon hiermee geholpen worden en zou subsidie ontvangen voor het realiseren van 30 extra woningen.

De flexwoningen zijn onder andere juist bedoeld voor starters. Wonderlijk was het dan ook dat het college eerst via een memo motiveerde waarom de 30 woningen nodig waren en zich later toch terugtrok uit de samenwerking met andere gemeenten in Utrecht. Zeker ook omdat 'bouwen, bouwen, bouwen' een van de motto's is van deze coalitie.

Om de andere partijen alsnog over de streep te trekken, citeerde Peter Nagel uit het verkiezingsprogramma van de CAP waarin zij aangeven nieuwe en duurzame initiatieven te stimuleren, open willen staan voor nieuwe manieren van woningbouw zoals tiny houses zowel mobiele of verplaatsbare woningen. Ook het verkiezingsprogramma van het CDA waarin gesproken wordt over tijdelijk en modulair bouwen als mogelijke oplossing van de vastgelopen woningmarkt sluit prima aan bij het realiseren van flexwoningen.

Het mocht niet baten, de coalitiepartijen stemden tegen en dus komen er helaas geen 30 extra woningen in ons dorp.

De ChristenUnie blijft zich hard maken voor meer woningen in Bunschoten en zet zich in om die woningen ook beschikbaar te krijgen voor de mensen die dit nodig hebben!

Lees hier de volledige bijdrage van Peter Nagel.

Labels: , ,