Draagvlak

armoede.jpg
Pieter - kleur.jpg
Door Pieter de Vos op 17 september 2022 om 10:50

Draagvlak

Gepubliceerd in de Bunschoter van 16 september 2022

Draagvlak
Wat fijn, ik mag in onze eigen krant en in mijn eigen dorp een stukje in alle vrijheid schrijven over lokale politiek. Inderdaad alleen lokale politiek, ik ben afgelopen maart verkozen in de gemeenteraad van Bunschoten.

Als je in de gemeenteraad zit is dat anders dan 5 jaar geleden, dat kan ik nu zeggen. De dynamiek is anders, ik zit bij een andere partij en andere partijen zitten in de coalitie. De mensen daarentegen zijn grotendeels hetzelfde, de burgemeester, de raadsleden die nu wethouder zijn en de raadsleden die nog steeds raadslid zijn. Maar er zijn ook nieuwe mensen, met nieuwe ideeën. Stemmen heeft effect.

Ik mag dus vertellen wat wij doen. Ik zit in de gemeenteraad als raadslid voor de ChristenUnie, en ben daardoor lid van de commissie samenleving. Na de verkiezingen is de commissie samenleving drie keer bijeengekomen. Wij hebben de afgelopen tijd in de commissie Samenleving vragen kunnen stellen. Vragen over sporthallen, over zorg, over leerlingenvervoer, over extra geld wat de gemeente kan krijgen voor versterken van de dienstverlening en over energiearmoede. Dat laatste is actueel, en dringend. We krijgen meer mensen in armoede. Je rekening niet kunnen betalen, kiezen tussen brood of douche, kachel of een auto. Mensen komen te staan voor pittige keuzes. Sommigen van u die net boven modaal verdienen misschien alleen op minder sparen, maar je zal een klein pensioen hebben, een uitkering, een alleenstaande moeder zijn… Het kan dan lastig worden. Wij hebben de wethouder in de commissie dan ook gevraagd om de toetsing van de energietoeslag (een eenmalige tegemoetkoming in de kosten in 2022 - 1300,- euro/j) te verruimen. Nu wordt er gekeken of men niet meer inkomen heeft dan 120% van de bijstandsnorm. Wij willen meer mensen laten profiteren van deze toeslag en net als in Baarn en Soest de toetsing verhogen naar 130%, zo helpen we weer meer mensen. De wethouder was het er mee eens en gaat er mee aan het werk.  We moeten kijken wat we de komende tijd samen nog meer kunnen doen. Dat is wat politiek moet doen. Zorgen voor haar inwoners. Niemand mag deze winter in de kou zitten, daar maken we ons als ChristenUnie hard voor.

Het politieke landschap verandert continu. En dat is goed, dat geeft vooruitgang. Politiek is de afspraak die we hebben gemaakt tussen inwoners onderling. We stemmen en kiezen op mensen en op ideeën. Dat kan alleen met draagvlak. Ik ben verkozen en dus heb ik draagvlak is te makkelijk. Ik moet kunnen uitleggen wat ik in de gemeenteraad doe, daar is vrije pers voor nodig. Daarom ben ik ook blij met dit plekje in de krant. U kan ook wat doen, u uitspreken! Want ik vind een gesprek beter dan een stukje, email of appje. We moeten elkaar spreken, net als in de raad, maar dan gewoon op straat.

Labels: ,