Samen voor behoud van botters in Spakenburg

botters.jpg
Pieter - kleur.jpg
Door Pieter de Vos op 25 juni 2022 om 14:11

Samen voor behoud van botters in Spakenburg

Overhandiging boek over maritiem erfgoed "voor de boeg"

De fractie van de ChristenUnie in de provinciale staten heeft zich tijdens de Corona pandemie ingezet voor maritiem erfgoed (o.a. de botters van Spakenburg) in de provincie Utrecht.

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Bunschoten heeft zich de laatste jaren ingezet voor de structurele financiële ondersteuning van bottereigenaren ter behoud van het maritiem erfgoed in de gemeente.

Het is van belang om samen te werken. De fracties in de Staten en de gemeenteraad werken goed samen met andere politieke partijen. Subsidie voor behoud is namelijk niet eenmalig nodig maar structureel.

De botters in onze haven vertegenwoordigen ons dorp. Ze zijn deel van de cultuur. Je kan de schepen maar ook de bemanningen, kennis en kunde van het zeilen niet wegdenken uit Bunschoten-Spakenburg. We moeten ons blijven inzetten voor behoud.

We zijn blij om te zien dat het behoud van het varend erfgoed een prominente plek heeft gekregen op de provinciale agenda en dat de noodzaak voor steun aan de botters ook door hen gedeeld wordt. De provincie heeft het maritiem erfgoed provincie breed in kaart gebracht en samengevat in een prachtige uitgave van het boek “voor de boeg”. Dit boek werd vandaag overhandigd aan de lokale fractie van de ChristenUnie. 

http://www.voordeboeg.org/

Op zaterdag 25 juni 2022 hebben de provinciale fracties van SGP, ChristenUnie en CDA het boek doorgegeven aan de lokale fracties van de partijen.

visafslag

Labels: , , , ,