ChristenUnie stelt vragen over mogelijke verplaatsing Lidl

Lidl.png
Arie Koops
Door Arie Koops op 24 februari 2022 om 19:52

ChristenUnie stelt vragen over mogelijke verplaatsing Lidl

Bij het oplossen van het parkeerprobleem in het centrum zou ook verplaatsing van de Lidl meegewogen moeten worden.

Nu de Rabobank verdwenen is, is er een nieuwe bestemming nodig voor dat pand. De Lidl heeft interesse om het bij de winkel te trekken en ook is er een optie om appartementen te maken. Het kwam ons ter ore dat er ook een scenario zou zijn om de Lidl te verplaatsen naar de Zuidwenk. Zo zou je direct iets kunnen doen aan de grote parkeerdruk op het Visrokersplein.

In de Commissie Ruimte is uitgebreid gesproken over de parkeerdruk in het centrum. Met name op het Visrokersplein is het op vrijdagen en zaterdagen zo druk dat ook omwonenden moeite hebben hun auto kwijt te kunnen, laat staan het winkelend publiek. Bij het bespreken van de oplossingen kwam het scenario dat de LIDL wellicht interesse heeft in verplaatsing en vestiging op de Zuidwenk niet op tafel. De ChristenUnie hoorde pas later dat dit scenario er is. Omdat dit een mogelijke oplossing kan zijn in het verlagen van de parkeerdrukte vindt de ChristenUnie dat dit scenario meegewogen moet worden.
Arie Koops stelde in de Commissie Bestuur & Financiën dat de visie van het college dat verplaatsing van de Lidl niet gewenst is omdat dit leidt tot minder bezoekers in het centrum, te beperkt is. Het vraagstuk wordt dan slechts van één kant belicht. Als je breder kijkt zou je ook andere zaken kunnen noemen: 
  o Is de situatie niet veranderd ten opzichte van het moment dat bureau Seinpost onderzoek heeft gedaan. Ook een andere supermarkt, namelijk de ALDI is immers verdwenen.
  o Een supermarkt als de LIDL trekt zeker mensen, maar komen die niet alleen voor de LIDL en is dit ook wel een trekker voor andere winkels en voor de horeca in het centrum?
  o En is een parkeerprobleem zoals er nu op zaterdag is, niet slechter voor de centrumondernemers? Voor bezoekers van buiten het dorp is immers weinig parkeergelegenheid.
  o De huidige locatie van de LIDL geeft ook problemen met laden en lossen. Vrachtwagens versperren geregeld de weg naar het parkeerterrein. Door verplaatsing zou dit opgelost kunnen worden. 
  o Op een andere plaats kan een LIDL worden gebouwd die voldoet aan de nieuwste eisen. Dat is een verbetering van het (momenteel krimpende) supermarktaanbod in ons dorp.

Dit zijn zomaar een aantal overwegingen als we de zaak breder bekijken. Het kan best zo zijn dat tegen al deze zaken iets in te brengen is, maar het was wel goed geweest om daar met elkaar over te praten.
 
De ChristenUnie blijft het een gemiste kans vinden dat de optie van verplaatsen van de LIDL niet meegenomen is in het gesprek over het parkeerprobleem op het visrokersplein en omgeving. Het college geeft aan dat er pas gesproken kan worden als de plannen concreet genoeg zijn, maar er is wel gesproken over uitbreiding van de supermarkt en ook over het mogelijk bouwen van een ondergrondse parkeergarage. Ook dat zijn niet afgeronde en onzekere plannen. Nu kon deze optie van verplaatsing van de supermarkt niet worden meegewogen.
 
Daarom deed Arie Koops de oproep om de optie van verplaatsing van de LIDL nogmaals breder te bekijken als college, en de genoemde punten mee te wegen. 

Labels: ,