ChristenUnie stelt invoering zelfbewoningsplicht voor

Foto-van-de-toren.jpg
CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
Door ChristenUnie Bunschoten op 31 december 2021 om 23:10

ChristenUnie stelt invoering zelfbewoningsplicht voor

Het afgelopen jaar heeft de ChristenUnie verschillende keren gevraagd om een onderzoek naar de invoering van een zelfbewoningsplicht.

Omdat er een tekort is aan woningen en met name starters moeilijk aan een huis komen, wil de ChristenUnie dat we in Bunschoten alle mogelijke instrumenten gebruiken om woningen terecht te laten komen bij onze eigen inwoners die dit het meest nodig hebben. Onze starters is een groep die moeilijk aan een huis komt. Er is een tekort aan huizen en de prijzen van de huizen worden steeds hoger waardoor starterswoningen voor hen financieel onbereikbaar worden. Dit gebeurt onder andere doordat het voor beleggers lucratief is om (nieuwbouw)woningen te kopen en te verhuren. De ChristenUnie wil door het invoeren van een zelfbewoningsplicht deze beleggers van de markt voor nieuwbouwwoningen weren.

Helaas heeft het voorstel om de zelfbewoningsplicht te onderzoeken steeds geen steun gekregen van de andere politieke partijen. Ook een informeel overleg met de wethouder en ambtenaren om te onderzoeken welke instrumenten we in Bunschoten kunnen gebruiken om beter te sturen op de woningmarkt leverde niets op. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans, zeker omdat veel gemeenten om ons heen wel allerlei maatregelen nemen. 

Bij de loting van koopwoningen van eiland 4 van Rengerswetering bleek dat er zeker drie woningen toegewezen zijn aan particuliere beleggers die niet van plan zijn zelf in de woningen te gaan wonen. Voor de ChristenUnie reden om te pleiten voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. Bij het vaststellen van de huisvestingsverordening dienden we dit voorstel in. Helaas kreeg dit geen steun van de andere partijen.

Wat wel goed nieuws is, is dat het college toch begonnen is met het onderzoeken van mogelijkheden die we als gemeente hebben om beter te sturen op de woningmarkt. Dat is een belangrijke stap in de goede richting. Die stap had wat ons betreft zeker een jaar eerder gezet mogen worden, maar het is goed dat het onderzoek nu loopt.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie over de huisvestingsverordening en invoering van de zelfbewoningsplicht.

Labels: ,