Terrassen op het Spuiplein

bunschoten_terras.jpgdonderdag 30 september 2021

Door de Coronamaatregelen is het Spuiplein de afgelopen zomers gebruikt om de terrassen extra ruimte te geven. De markt is verplaatst naar het gebied buiten het plein. Inmiddels is gebleken dat er ook na afschaffing van de Coronamaatregelen veel behoefte is aan die extra ruimte voor de terrassen.

Daarom heeft de horeca gevraagd om samen met gemeente, markthandelaren en winkeliers te onderzoeken hoe we de markt zo kunnen inrichten, dat er extra ruimte is voor de terrassen, en ook de markthandelaren en winkeliers tevreden zijn. Tijdens overleg wat wij nog met de horeca hebben gehad, gaven zij aan concrete mogelijkheden hiervoor te zien, die op korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden.

Ook vroeg de horeca om de terugplaatsing van de markt nog even uit te stellen en het resultaat van het onderzoek af te wachten. Stel namelijk dat het onderzoek leidt tot een andere opstelling, dan zouden we anders steeds met een wisselende inrichting van de terrassen en de markt te maken krijgen. 

Wij vinden dat als ChristenUnie terechte vragen. Daarom hebben wij een motie ingediend waarin we het college oproepen tot overleg op korte termijn met alle betrokkenen (markthandelaren, winkeliers, horeca) en gedurende het overleg het terugplaatsen van de markt uit te stellen, tot maximaal half november.

Deze motie kreeg helaas geen steun van de andere partijen. Zij willen wel dat er overlegd gaat worden, maar willen daar geen termijn aan verbinden en ondertussen de markt terugplaatsen op het Spuiplein. Dat vinden wij jammer, omdat we denken dat het nu een langdurig proces gaat worden, terwijl er wel degelijk mogelijkheden waren geweest om het snel te regelen. We hadden dit initiatief graag een kans gegeven. Als het niet op korte termijn gelukt was, dan had de markt alsnog terug gekund. Maar het goede nieuws is dat er in ieder geval overleg opgestart wordt. We hopen dat dit leidt tot een breed gedragen oplossing voor horeca, markt en winkeliers en wensen hen daarbij veel succes.

« Terug

Reacties op 'Terrassen op het Spuiplein'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.