Bestemming van Amerongenschool is kans voor de gemeente!

Gerine Hartog-Heinen portretcu18dinsdag 04 mei 2021

Ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Gerine Hartog, met ons gezin wonen wij op Eemdijk. Op dit moment zit ik drie jaar, namens de ChristenUnie, in de gemeenteraad voor ons mooie dorp. Ik doe dat met veel plezier. Ik wil mij inzetten voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen door met name te investeren in gezinnen, onderwijs en zorg. Mijn stem daarover mag ik laten horen in de commissie samenleving. In deze commissie bespreken we veel onderwerpen. Ik wil er een paar noemen.

De kosten van de zorg zijn voor onze gemeente steeds groter geworden. Waar we eerder geld kregen van het rijk moeten we dit als gemeente nu zelf gaan betalen. Dit heeft grote gevolgen. Er moeten keuzes gemaakt gaan worden om dit te kunnen blijven betalen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op zorg. Eèn ding is zeker voor de ChristenUnie, de zorg kost veel maar het mag nooit ten koste gaan van de zorg.

Het scholenplan, ook wel het Integraal Huisvestings Plan genoemd, laat zien dat we al jaren als gemeente Bunschoten vooruitstrevend bezig zijn. Aan het begin van dit schooljaar mocht de Calvijnschool en het Sterrenlicht de eerste nieuwe school in gebruik nemen. Na de zomervakantie zal het tweede schoolgebouw in gebruik worden genomen en zal er een mooie samenwerking zijn tussen de Grondtoon, de Groen van Prinstererschool en de Werf. Als ChristenUnie zijn we trots op deze mooie ontwikkelingen

De bestemming van de van Amerongen school is een kans voor onze gemeente. Een kans om te laten zien dat we ons als gemeente ook inzetten op het maatschappelijke vlak. Zo hebben we als ChristenUnie voorgesteld om te onderzoeken of er een samenwerking zou kunnen komen tussen bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een stichting voor mensen met een beperking die op zoek zijn naar een ruimte voor dagbesteding en eventuele bewoning door mensen op leeftijd. Zo een aantal voorbeelden die De van Amerongen recht zouden doen. Een oude school waar veel mensen in ons dorp een persoonlijke herinnering aan hebben. Als dit te realiseren is hebben we als gemeente een monumentaal gebouw met een maatschappelijk doel. Hoe mooi zou dat zijn!

Als ChristenUnie krijgen we wel eens vragen van onze inwoners. Het is fijn om te merken dat de drempel laag is om contact met ons op te nemen.  Om je werk als raadslid goed te kunnen doen is het belangrijk dat je veel kennis hebt. Dit betekent niet alleen kennis van de stukken die we krijgen toegestuurd  maar nog veel belangrijker kennis van wat er leeft in het dorp onder de mensen. Als je een bezoek brengt aan mensen persoonlijk of aan een bedrijf zie en voel je wat er leeft. We leven nu in een tijd waar dat lastiger is maar we hopen en bidden dat hier op korte termijn verandering in mag komen.

Als ChristenUnie blijven wij ons inzetten voor de toekomst van ons mooie dorp.

« Terug

Reacties op 'Bestemming van Amerongenschool is kans voor de gemeente!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.