Twee gemiste kansen

portretcu9a_smallmaandag 22 maart 2021

In dit artikel neem ik u mee, in wat er momenteel speelt in mijn politieke leven. Sinds 2014 zit ik, namens de ChristenUnie, in de gemeenteraad van Bunschoten. Mijn aandachtsgebieden zijn financiën en economische zaken. Maar natuurlijk ben je als raadslid ook betrokken bij alle andere zaken in onze gemeente.

Online vergaderen

Door Corona vergadert de gemeenteraad al 5 maanden online. Wij ontmoeten  elkaar dus niet meer. Dat is echt een belemmering van het raadswerk. Er is een groot verschil tussen online en normaal vergaderen: via een scherm ervaar je minder goed wat anderen bedoelen, discussiëren lukt slecht, informeel contact is er niet meer, en voorstellen aangenomen krijgen is moeilijk. Kortom, dit gaat ten koste van goed bestuur. Ik weet dat het nu niet anders kan, maar we moeten wel zo snel als mogelijk weer terug naar het “normale” vergaderen. 

Gelukkig gaat het financieel goed

Het stemt mij tevreden dat het met onze gemeente financieel nog steeds goed gaat. We hebben de afgelopen 6 jaar gelukkig een financiële buffer opgebouwd. Wat de toekomst zal brengen is onzeker, maar we kunnen een stootje hebben. Daarom hebben we ook de zorg op peil kunnen houden, ook al kost dit meer dan wij graag willen. Veel andere gemeenten hebben de belastingen hiervoor moeten verhogen, wij niet. Voor de ChristenUnie staat goede zorg voor onze inwoners heel hoog op de agenda. Daar hebben wij ons altijd sterk voor gemaakt en dat zullen we blijven doen.

Steun voor de Genadebron en ondernemers buiten het centrum?

De ChristenUnie heeft voorgesteld om financiële steun te geven aan De Genadebron en aan de winkeliers en horeca buiten het centrum.

De Genadebron is zwaar getroffen door de corona crisis en verdient ondersteuning, ook van de gemeente. De Genadebron is een initiatief met toegevoegde waarde voor ons dorp, en kan de gemeente ook kosten besparen, omdat zij hulp bieden aan mensen die anders door de gemeente geholpen moeten worden. Ons voorstel was om € 1 per inwoner te geven. Helaas wilden de andere partijen dit niet. Heel jammer dat de gemeente hier niet thuis geeft.

En dan over de winkeliers en horeca buiten het centrum. De gemeente heeft € 50.000 coronasteun gegeven aan de ondernemers in het centrum. Dat waren wij groot voorstander van. Maar wij vinden dat je vergelijkbare ondernemers buiten het centrum ook moet ondersteunen. Als gemeente moeten wij immers iedereen gelijk behandelen. Helaas wilden het college en de andere partijen ook dit voorstel niet steunen. Twee gemiste kansen!

De verkiezingen

Op 17 maart zat ik op het stembureau in de Noorderkerk. Het is mooi om zo de verkiezingen van dichtbij mee te maken. Onze democratie is een groot voorrecht. In veel landen is er geen (echte) democratie. Laten we daarom waarderen en koesteren wat wij in Nederland hebben.

De ChristenUnie houdt na deze verkiezingen 5 zetels in de Tweede Kamer. Daarmee kunnen wij de komende jaren weer een Christelijk geluid kunnen laten horen in Den Haag. En ook plaatselijk zullen wij ons, op die basis, blijven inzetten voor Bunschoten.

« Terug