Goede scholen voor onze kinderen

School-Dia.jpgvrijdag 05 maart 2021

In de afgelopen raad hebben we met elkaar het nieuwe IHP (Integraal Huisvestingsplan goedgekeurd). We zijn blij dat het nieuwe college door gaat met het vernieuwen van de schoolgebouwen voor onze kinderen. De Bavinckschool zal gerenoveerd gaan worden en in Rengerswetering zal een nieuwe school gebouwd gaan worden.

We willen als ChristenUnie blijven werken en bouwen aan de toekomst van onze jeugd en goede schoolgebouwen zijn hierin belangrijk. We zijn er trots op dat we dit in ons dorp voor elkaar krijgen, ook nu de kosten toegenomen zijn. Tijdens de presentatie van dit nieuwe IHP in de commissie samenleving werd aangegeven dat we al die jaren vooruitstrevend bezig zijn geweest. Zo vooruitstrevend dat anderen hier een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. In het dorp zien we de concrete uitwerking van het IHP door middel van een mooie nieuwe school die deze zomer geopend werd en inmiddels wordt er hard gewerkt een de tweede school zodat zij met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen starten. Het is goed om te zien dat er voor vaste waarden geen nieuwe wegen ingeslagen hoeven te worden.

In het nieuwe plan staat ook dat er voor de gronden van de oude scholen die vrij komen wordt geprobeerd te gaan voor een maximale opbrengst. Wij denken dat dit niet verstandig is. Zo hadden hadden we voor de van Amerongenschool graag gezien of een maatschappelijke functie mogelijk zou zijn in plaats van van een zo hoog mogelijke opbrangst.

Bekijk het IHP

« Terug