Steun voor De Genadebron

Grace-klaar.jpgvrijdag 05 maart 2021

Stichting De Genadebron heeft het financieel zwaar. Voor ons reden om in de raad een motie in te dienen om de stichting financieel te ondersteunen. Jammer genoeg kon de motie zoals ingediend niet op steun rekenen van de andere partijen. Hopelijk gaat het de komende maanden toch lukken om met de juiste onderbouwing de stichting te helpen.

In de raad hielden we de volgend bijdrage:

Stichting De Genadebron bestaat sinds 2013. Vanuit de stichting zijn onder andere de Genadebank en Waypoint voortgekomen. Stichtingen die opgericht zijn door enthousiastelingen met hart voor mensen en ons mooie dorp. 

5 jaar geleden waren die stichtingen er nog niet en nu worden ze structureel genoemd en opgenomen in de beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s van de gemeente Bunschoten en gelukkig ook waar nodig financieel ondersteunt.  De mensen achter stichting De Genadebron weten wat goed en nodig is voor ons dorp en onze inwoners. 

In 2020 opende de stichting een ontmoetings- en jeugdcentrum ‘De Bron’ en vier appartementen met daarbij als doel om onder andere: mensen in nood te helpen, jongerenactiviteiten te organiseren en mensen te verbinden. Ook biedt ‘De Bron’ dagbestedingsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De stichting heeft het financieel zwaar. De start van het centrum was midden in de corona tijd en dat heeft uiteraard een negatieve invloed op de exploitatie en ook het ontplooien van de activiteiten was vanwege de lockdown lastig. Het was duidelijke een valse zo niet een oneerlijke start.

Tot op dit moment zit er geen euro overheidssubsidie in het project.

De Genadebron wil er “Zien en er zijn” voor iedereen die dat nodig heeft en in het bijzonder voor eenzamen en jongeren. Dit vinden wij een heel goed streven. De ChristenUnie vindt daarom dat de gemeente Bunschoten in deze lastige tijd de Genadebron moet zien en er voor ze moet zijn en daarom dienen we de motie ‘Steun voor De Genadebron’ in.

Steun voor De Genadebron

De raad van de gemeente Bunschoten, in vergadering bijeen op 4 maart 2021;

Constaterende dat:

  1. Stichting De Genadebron het, vanwege corona, financieel zwaar heeft met een tekort van € 60.000 euro op het ontmoetings- en jeugdcentrum ‘De Bron’.

  2. Stichting De Genadebron al meerdere initiatieven opgezet heeft in ons dorp die niet meer weg te denken zijn (Genadebank en Waypoint) en van grote waarde zijn voor de inwoners van Bunschoten.

  3. Stichting De Genadebron door de jaren heen heeft laten zien aan te voelen wat onze inwoners nodig hebben.

  4. Er tot op dit moment geen euro overheidssubsidie in het het project ‘De Bron’ zit.

  5. Het college ‘De Bron’ een prima initiatief vindt.

  6. Het college gaat kijken of er subsidie kan komen uit een landelijk pot voor buurthuizen, maar dat dit lang niet genoeg zal zijn om het tekort te dekken.

  7. Stichting De Genadebron met ‘De Bron’ een ontmoetingscentrum wil ontwikkelen dat mensen samenbrengt, eenzamen een plek biedt en jongeren wil zien en horen.

  8. Er van de subsidie voor ‘Projecten sociale basisinfrastructuur’ ongeveer € 43.000 over is in 2020 en er voor 2021 nog geen invulling is gegeven aan deze subsidies.

  9. Het opzetten van het ontmoeting- en jeugdcentrum ook gezien kan worden als een project tot het verstevigen van de sociale basisinfrastructuur.

Roept het college op:

Om moed te tonen en Stichting De Genadebron een eenmalige ondersteuningssubsidie van 1 euro per inwoner (€ 21.930) toe te kennen.

« Terug