Corona steunmaatregelen verbreden

img_7827.jpgvrijdag 05 maart 2021

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 4 maart hebben we een motie ingediend om de coronasteun voor de ondernemers en organisaties te verbreden. De coaltie en het college konden zich niet in de motie vinden omdat ze vinden dat hier al genoeg aandacht aan gegeven wordt. We hopen dat hier de komende maanden concrete resultaten van te zien zijn, maar hadden liever gezien dat er ingestemd was met de motie zodat er meer aandacht en financiele hulp voor de ondernemers buiten het centrum zou komen

De motie zoals ingediend:

Motie `Corona steunmaatregelen verbreden`

De raad van de gemeente Bunschoten, in vergadering bijeen op 4 maart 2021;

Constaterende dat:

  1. Er een aantal steunmaatregelen voor organisaties en ondernemers zijn genomen in verband met Corona (winkels, horeca, markt, VVV, botters).
  2. Deze steunmaatregelen met name gericht zijn geweest op de organisaties en ondernemers in het centrum van het dorp.
  3. Dit in eerste instantie een logische gang van zaken was, omdat daar organisaties en ondernemers gevestigd zijn die zwaar getroffen zijn door de corona-maatregelen, maar ook omdat zij steun kregen die gerelateerd was aan een niet geleverde prestatie van de gemeente (marktgelden, precariobelasting) of omdat zij zelf gerelateerd waren aan de gemeente (VVV, botters).
  4. Er later ook steun is gegeven die los staat van een prestatie van de gemeente, namelijk de kwijtschelding van de BIZ-bijdrage voor de centrumondernemers.
  5. Ook andere ondernemers zijn getroffen door de Corona crisis.
  6. Die op gelijkwaardige wijze ondersteund zouden moeten worden.

Roept het college op:

  1. Te onderzoeken hoe we ondernemers buiten het centrum, die vergelijkbaar zijn met de centrumondernemers die coronasteun van de gemeente hebben ontvangen, financieel kunnen ondersteunen vergelijkbaar met de centrumondernemers, en voor 1 mei 2021 met een voorstel te komen.
  2. De raad te informeren over organisaties die coronasteun aanvragen of aangevraagd hebben, ook als besloten is deze steun niet te geven.

« Terug