Thema-avond over dementie goed bezocht

Thema-avond dementie.jpgvrijdag 23 november 2018

Ruim zestig belangstellenden waren naar Brasserie de Haven gekomen om met de ChristenUnie in gesprek te gaan over het thema ‘Bunschoten een dementievriendelijke gemeente.

Raadslid Gerine Hartog heette alle aanwezige welkom en schetste de uitdaging waar we met elkaar voor staan: Het aantal mensen met dementie zal in de toekomst verdubbelen en veel van deze mensen zullen in eerste instantie thuis blijven wonen. Gemiddeld woont er in elke straat tenminste één persoon met dementie. Het is daarom belangrijk dat het dorp voor hen een vertrouwde en warme omgeving blijft waarin ze waardig ouder kunnen worden en als inwoners, gemeente en zorginstanties hebben we hier allemaal een taak in. Om het thema van alle kanten te belichten kwamen verschillende sprekers aan het woord.

Zo vertelde Bert van Eijden van Restaurant de Mandemaaker hoe het restaurant het predikaat ‘dementie-vriendelijk’ heeft ontvangen. Het personeel heeft een cursus gevolgd, waarbij duidelijk naar voren kwam om zoveel mogelijk rust te creëren bij bezoekers die verward zijn en hen veel aandacht te geven. Raadslid Carolien van de Goot riep de andere ondernemers op dit voorbeeld te volgen om zo ook als middenstand toegankelijk te blijven voor deze groter wordende groep.

Wil Bonneveld deelde op een indrukwekkende manier haar persoonlijke ervaringen met haar moeder die dement geworden is. Ze vertelde dat je als familie een moeilijk proces doormaakt waarin je de zorg en het contact met moet loslaten en waarin het zoeken is om samen actief te blijven en deel te nemen aan de maatschappij. Wil roemde de zorg die verleend wordt door De Haven en de mooie invulling van dagbesteding en activiteiten voor de mensen met dementie. Ze gaf aan dat kleine kinderen zo’n mooie uitwerking hebben op mensen met dementie en hoe waardevol het is om hen met elkaar in contact te brengen.

Gerrie ter Haar, maatschappelijk werker in De Haven liet via filmpjes allerlei situaties zien uit het dagelijks leven van verwarde mensen. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek hoe te handelen in de verschillende situaties en kregen van Gerrie allerlei praktische tips om deze verwarde mensen zoveel mogelijk verder te helpen.

Tenslotte vertelde Marloes Bergsma over haar ervaringen als sociaal werker bij de Boei met mensen met dementie. Het was goed om te horen dat er in de gemeente veel zorg verleend wordt voor deze mensen en hun familie, al kunnen er nog wel meer stappen gezet worden.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en er werden veel persoonlijke ervaringen gedeeld over de zorg voor mensen met dementie.

De ChristenUnie wilde met het organiseren van deze avond dit thema op de kaart zetten, omdat we als inwoners hier allemaal mee te maken krijgen. Politiek zal dit ook een vervolg krijgen. In het coalitieakkoord wordt dit onderwerp benoemd en de ChristenUnie zal het thema agenderen in de gemeenteraad.

« Terug