Ontsluitingsweg Vathorst Neer Duyst

627d29cc-339e-45be-8612-68adaa0c2b65donderdag 11 oktober 2018

De gemeenteraad heeft in december 2017 unaniem het college de opdracht gegeven niet te onderhandelen met Amersfoort over een ontsluitingsweg van Vathorst over het grondgebied van Bunschoten. Amersfoort moest zorgen dat de ontsluitingsweg over hun eigen grondgebied zou gaan. Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we een nieuwe motie moeten indienen, omdat gebleken is dat de ontsluitingsweg over het grondgebied van Amersfoort niet haalbaar is.

A. Niet over grondgebied van Bunschoten

In december 2017 heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin gesteld is dat de ontsluitingsweg van Vathorst Neer Duyst niet over het grondgebied van Bunschoten mag lopen. Op dat moment waren wij en de bewoners van Zevenhuizen niet overtuigd van de noodzaak dat deze weg op ons grondgebied zou moeten komen. Onze opdracht aan Amersfoort was: vind een oplossing binnen Amersfoort.

Intussen is voor iedereen duidelijk dat het binnen Amersfoort niet op een adequate wijze kan worden opgelost. Ook de bewoners van Zevenhuizen begrijpen dat.  Een delegatie van de bewoners heeft dat ook in een gesprek met de fractie beaamt.  En zodoende liggen er nu 3 varianten voor die allemaal in meer of mindere mate over het grondgebied van Bunschoten lopen. Twee varianten lopen via de Lindeboomseweg en liggen zo dicht mogelijk tegen de A1. De andere variant, 3C genoemd, loopt om de stortplaats van Reniwi (voorheen Smink) en loopt iets verder noordelijk over Zevenhuizen.

B. Toch onderhandelen met Amersfoort.

In de raadsvergadering van 27 september is een motie aangenomen om toch te gaan onderhandelen met Amersfoort, gesteund door alle fracties, behalve de CAP.

Vasthouden aan eerste de motie zou betekenen dat het college geen enkele ruimte heeft om verder te onderhandelen met Amersfoort. Dat betekent dat Bunschoten en Amersfoort er samen niet uitkomen. De provincie zal dan een plan maken, en hierbij ongetwijfeld voor de goedkoopste oplossing kiezen en het is dan de vraag wat voor invloed we daar nog op kunnen uitoefenen. Dit lijdelijk afwachten vinden wij onjuist.

Daarom vinden wij het beter het college de ruimte te geven te onderhandelen over de opties, om een zo goed mogelijk deal voor de bewoners van Zevenhuizen en de gemeente eruit te slepen. Het is beter dat er met Bunschoten gesproken wordt dan dat er over Bunschoten gesproken wordt. Voor de goede relatie tussen Amersfoort en Bunschoten is het ook in beider belang om er samen uit te komen,

Daarbij willen wij wel nadrukkelijk aangeven dat ontsluiting via de Lindeboomseweg de voorkeur van zowel de bewoners als de ChristenUnie heeft. De opties worden nog door een verkeerskundig bureau bekeken op haalbaarheid. Dit ook mede in het licht van de nog toekomstige verdere verbreding van de A1. Als blijkt dat de Lindeboomseweg haalbaar is dan is wat de ChristenUnie betreft de3C variant onaanvaardbaar. Daarbij vinden wij dat Bunschoten met grond gecompenseerd moet worden.

« Terug