ChristenUnie op werkbezoek bij de bibliotheek

Werkbezoek bibliotheekmaandag 05 maart 2018

De ChristenUnie is op 28 februari op werkbezoek geweest bij de bibliotheek. De fractieleden en wethouder spraken met Vie van Steenbergen (teamleider van de bibliotheek in Bunschoten) en Erno de Groot (directeur van Eemland Bibliotheken).

Allereerst werd er een rondleiding gegeven. Van Steenbergen vertelde wat er allemaal is gewijzigd na de verhuizing van de Bikkersweg naar de Blokkenmakerssteeg. Zo zag de fractie dat het assortiment  en de presentatie van de boeken zijn veranderd en de inloop van bezoekers die een krant of een tijdschrift komen lezen. De functie van de bibliotheek is dus met de tijd meegegaan op de nieuwe locatie. De bibliotheek is echt een plek van verbinding en ontmoeting geworden. Ook is de bibliotheek een belangrijke functie gaan vervullen op maatschappelijk gebied, zoals het verzorgen van het Taalhuis, het Taalcafé en mediavaardigheidstrainingen. Door de vele activiteiten die er worden georganiseerd is de huidige accommodatie eigenlijk te klein.

De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma gesteld dat de bibliotheek toekomstbestendig moet zijn en blijven. Het organiseren van activiteiten, creëren van een ontmoetingsplaats en een plaats bieden aan maatschappelijke organisaties  zijn belangrijke functies van de bibliotheek. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een passende accommodatie waar de bibliotheek zijn taak en ambitie goed kan invullen.

Het was goed om de activiteiten van de bibliotheek te bespreken en de fractieleden concludeerden dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn voor de bibliotheek om als centrale plek en kenniscentrum te fungeren. De fractie kijkt terug op een mooi werkbezoek en hoopt het in de toekomst verder mogelijk te maken dat de bibliotheek haar ambities zo goed mogelijk kan invullen en de bibliotheek nog meer een plaats van ontmoeting wordt!

« Terug