Agenda jaarvergadering

ZCbmLxWH_400x400woensdag 15 november 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op D.V. dinsdag 28 november 2017 in De Mandemaaker (Zuiderzeezaal), Kerkstraat 103 om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 19 april 2017*

4. Kandidatenlijst

a. Vaststelling kandidatenlijst nr. 1 t/m 10

  1. Alice Kok van de Geest
  2. Bert Koops
  3. Alma Broekmaat-Hagens
  4. Peter Nagel
  5. Arie Koops
  6. Carolien van der Goot-van den Herik
  7. Gerine Hartog-Heinen
  8. Peter-Frans Heek
  9. Arian van de Groep
  10. Henk Lok

b. Procedure lijstduwers

c. Speech van de lijsttrekker

PAUZE

5. Verkiezingsprogramma*

6. Campagne

7. Rondvraag

8. Sluiting

* De stukken kunt u opvragen bij Annemieke Griffioen, bestuur@bunschoten.christenunie.nl. Tevens liggen de stukken 28 november vanaf 19.30 uur ter inzage in De Mandemaaker.

Na afloop van de ledenvergadering is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. We verheugen ons erop u te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

het bestuur van ChristenUnie Bunschoten

« Terug