Aanpak illegaal grondgebruik

Plantjes.jpgvrijdag 06 oktober 2017

Een onderwerp wat al jaren op de raadsagenda terugkeert, is de aanpak van het illegaal grondgebruik. Tijdens de raadsvergadering van september heeft de raad een plan vastgesteld om dit illegaal grondgebruik aan te pakken.

Er is eerst in kaart gebracht waar grond illegaal in bezit is genomen, daarna is een pilot uitgevoerd om hieruit lering te trekken, vervolgens zijn in de commissie Ruimte de resultaten en gevoeligheden besproken. In de raadsvergadering van eind september zijn een aantal uitgangspunten voorgelegd, waarmee we de handhaving en eventuele legalisering in gaan zetten.

Kort gezegd komen de uitgangspunten hier op neer:

  • de prijs van het snippergroen wordt gedurende het project verlaagd van 191 euro naar 125 euro
  • er wordt een marge gehanteerd van 1% in gebruik genomen grond
  • er wordt geen prioriteit gegeven aan zaken waarbij minder dan 5 vierkante meter grond illegaal in gebruik is genomen

De ChristenUnie is altijd al een groot voorstander geweest van het verlagen van het tarief van snippergroen. De prijsverhoging van 60 naar 191 euro is altijd tegen het zere been van de ChristenUnie geweest. Daarom heeft de fractie tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend om alle mensen die de afgelopen jaren snippergroen gekocht hebben financieel te compenseren en met terugwerkende kracht de nieuwe prijs te hanteren. Zo wordt het in beslag nemen van gemeentegrond niet beloond.

Lees hier de volledige bijdrage die Alexander Blankestijn namens de ChristenUnie uitsprak.  

« Terug