ChristenUnie: geef marktkooplieden meer zekerheid door vergunningen met langere looptijd

Marktkraam.jpg
CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
Door ChristenUnie Bunschoten op 28 februari 2024 om 20:15

ChristenUnie: geef marktkooplieden meer zekerheid door vergunningen met langere looptijd

Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) heeft zich vandaag in de Tweede Kamer ingezet voor een betere positie van marktkooplieden. Tijdens een debat met de minister van Economische Zaken heeft hij een motie ingediend met als doel om tot vergunningen met een veel langere looptijd dan nu te komen.

Hij heeft er bij de minister op aangedrongen om daartoe in gesprek te gaan met gemeenten en om een nieuw onderzoek te doen naar de terugverdientijd, omdat eerder onderzoek inmiddels compleet is achterhaald. De kosten voor ambulante handelaren lopen inmiddels de spuigaten uit dus nieuw onderzoek is hard nodig.

Tot voor kort werden standplaatsvergunningen vaak voor onbepaalde tijd verleend. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn mag dit nu niet meer. De termijnen worden op gemeentelijk niveau bepaald. In een gemeente als Den Haag is die termijn bijvoorbeeld slechts vijf jaar en dat is veel te kort vindt Pieter Grinwis. Hij stelt dat een vergunningsduur van minimaal 15 en misschien wel 20 jaar nodig is, gezien de sterk gestegen kosten van de afgelopen jaren. Grinwis: “de visboer, de marktbakker, de ijscoman, en de kleding- en sieradenmarkt. Zonder de marktkraam zou menig dorp, stadswijk dorp een stuk sfeerlozer en minder aangenaam zijn. Door steeds verder stijgende kosten valt er nu echter bijna geen droog brood meer mee te verdienen. Het is daarom belangrijk om hen ook voor de langere termijn perspectief te bieden”.

De fractie van de ChristenUnie Bunschoten heeft al lang contact met de Tweede Kamerfractie over dit onderwerp. Ook voor het indienen van deze motie werd er samengewerkt tussen beide fracties. ‘Fijn dat we zo kunnen samenwerken en ons op verschillende niveaus in kunnen zetten voor onze markthandelaren. Hopelijk is dit een stap in het realiseren van langere vergunningstermijnen zodat er een betere terugverdientijd is en daarmee de bestaanszekerheid van markthandelaren minder onder druk komt te staan’, aldus fractievoorzitter Alma Broekmaat.

Labels: