Een nieuw jaar! Een nieuwe ronde met nieuwe kansen!

Nieuwjaarswens.jpg
Alma Broekmaat
Door Alma Broekmaat op 7 januari 2023 om 16:35

Een nieuw jaar! Een nieuwe ronde met nieuwe kansen!

Bijdrage van Alma Broekmaat voor de rubriek 'Voor de Draad' in de Bunschoter van 6 januari

Een nieuw jaar kan als een verademing voelen. Een nieuw begin, vol goede voornemens. Soms kun je een jaar maar moeilijk loslaten, omdat het zo mooi was en je de herinneringen koestert. Of juist vanwege verdriet, mensen die je los moest laten en die niet meegaan het nieuwe jaar in.

Iedereen begint zo met verschillende gevoelens aan een nieuw jaar.

Ook politiek gezien begint er een nieuw jaar. En dus kijken wij ook terug en vooruit. Het jaar 2022 begon met de gemeenteraadsverkiezingen. Vol enthousiasme maakten we plannen, hadden we veel contacten met inwoners en wilden we ons inzetten voor Bunschoten. Ik had er echt zin in!

Maar nu terugkijkend vond ik het een moeilijk jaar om politiek actief te zijn. Het vertrouwen in de politiek nam af. Er was steeds meer argwaan, de oordelen waren hard en soms waren besluiten die genomen werden maar moeilijk uit te leggen. En de mooie, verbindende kant van social media was vaak ver te zoeken.

Eén ding weet ik zeker: ik hoop dat het dit jaar anders wordt. Dat tegenstellingen kleiner worden, dat we elkaar opzoeken en naar elkaar luisteren.

Als raadsleden hebben we ook letterlijk die taak. Een kerntaak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente. En dat kan alleen als we luisteren naar de inwoners.

Zo horen we wat er speelt, wat inwoners belangrijk vinden en welke gevolgen nieuwe plannen hebben voor inwoners. Goed luisteren is een aardige uitdaging. Politici hebben zelf vaak een duidelijke mening die ze willen vertellen en waar ze elkaar en inwoners van willen overtuigen.

Goed praten, dat kunnen we. Maar kunnen we ook goed luisteren? Nemen we de tijd om iemands verhaal aan te horen?

En als we luisteren, naar wie luisteren we dan? Luisteren we vooral naar inwoners die het hardst roepen? Mensen die vaak reageren op social media, die hun mening vaak en fel verkondigen? Of luisteren we ook naar mensen die je bijna niet hoort? Inwoners die in de knel zitten, maar niet om hulp durven vragen of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Inwoners die hard werken en in stilte proberen om te zien naar hun familie, vrienden en collega’s omdat ze daar soms schrijnende situaties tegenkomen. Luisteren we naar onze schepping? Die hoor je niet echt, terwijl je wel ziet dat ons ingrijpen in de schepping niet altijd goed is en we de aarde uitputten. Door goed te luisteren kunnen we beter handelen.

Niet alleen voor de raadsleden is luisteren belangrijk, maar voor ons allemaal. Mijn wens voor dit jaar is dat we proberen te luisteren naar elkaar. En niet alleen om meningen uit te wisselen. Maar juist om je te proberen te verplaatsen in een ander. Waarom denkt iemand wat hij denkt? Waar zit iemand mee? Hoe kun je samen zoeken naar een oplossing? En als je van mening blijft verschillen, waarin vind je elkaar dan wel?

Ons mooie dorp, dat zijn we samen. Of het nu goed met je gaat, of als je ziek bent of problemen hebt. Iedereen hoort erbij. Laten we er dit jaar samen wat van maken, al luisterend naar elkaar.

Ik wens u in dit nieuwe jaar veel luisterplezier toe!

Labels: