Terugblik op de ledenbijeenkomst

alv 1 2022.jpg
CU-Logo-Bunschoten-RGB-SocialMediaPF.png
Door Bestuur ChristenUnie op 11 november 2022 om 16:53

Terugblik op de ledenbijeenkomst

Wisseling van bestuursleden, discussie over actuele politieke onderwerpen

Op 9 november hield de ChristenUnie Bunschoten haar jaarlijkse alv. Op de agenda stond de installatie van nieuwe bestuursleden en het afscheid van vertrekkende bestuursleden en oud-raadsleden. Ook gingen de leden in gesprek met de fractie over actuele politieke zaken. 

Er stond een flinke bestuurswissel op de agenda. De voorzitter, secretaris en penningmeester namen afscheid en in hun plaats werden Peter Nagel als voorzitter a.i. en Erwin van Halteren als penningmeester geïnstalleerd. Naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht. 

De vertrekkende bestuursleden Marjo Hartog en Ronald Huizinga werden door Alma Broekmaat uitgebreid bedankt voor hun bestuurswerk.

Bijzonder was het afscheid van Jef Landman. Jef is bijna 40 jaar actief geweest voor het GPV en de ChristenUnie. In die tijd heeft hij verschillende functies bekleed, zoals raadslid, lid van het bestuur van het Waterschap. In dit bericht kun je meer lezen over dit bijzondere afscheid.

Ook werd tijdens de ALV afscheid genomen van de raadsleden Peter-Frans Heek en Arian van de Groep, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet meer terugkeerden in de gemeenteraad. Alma Broekmaat bedankte hen voor hun werk voor de ChristenUnie en overhandigde hen een bedankje.

Na de pauze was het tijd voor een gesprek met de fractie over actuele politieke zaken.

Zo gingen de leden in gesprek met Arie Koops over de inrichting van het nieuwe Spuiplein. Nu er een onderzoek naar de inrichting gedaan gaat worden, is het belangrijk om vanuit de ChristenUnie duidelijke kaders en richtlijnen mee te geven voor de inrichting van het centrum. Allerlei onderwerpen werden besproken zoals de positie van de markt, de verbinding met het Oostpoortplein en de positie van het monument. De leden gaven een duidelijke richting mee aan de fractie.

Gerine Hartog praatte de aanwezigen bij over de nieuwe bestemming van de vrij te komen gronden van de scholen (Groenschool / Calvijnschool / Talent). De ChristenUnie heeft hierin een ander standpunt dan de coalitie. Zo wil de coalitie de grond verkopen tegen de hoogst mogelijk opbrengst, terwijl de ChristenUnie de gronden juist wil gebruiken voor seniorenwoningen en sociale huurwoningen. De leden bevestigden het standpunt van de ChristenUnie en riepen op actief te kijken naar samenwerkingsvormen om te komen tot een goede invulling van de gronden.

Tenslotte sprak Carolien van der Goot over armoede en schulden. Een onderwerp wat steeds actueler wordt in deze tijd van oplopende prijzen en toenemende energiekosten. Ze gaf aan dat het je zo maar kan overkomen dat je in de bijstand belandt en dat het belangrijk is dat we als landelijke overheid en gemeente een goed vangnet bieden voor hen die dit overkomt. De ChristenUnie zet zich in Bunschoten in om regelingen te verbreden en zo meer mensen financieel te kunnen ondersteunen.

Na een uitgebreid gesprek, met veel waardevolle input, werd de avond afgesloten met een hapje en drankje.

Afscheid Arian van de GroepAfscheid Peter-Frans HeekAfscheid Ronald HuizingaAfscheid Marjo Hartog