Oog hebben en houden voor elkaar

Zonnepanelen
Gerine Hartog
Door Gerine Hartog op 17 oktober 2022 om 11:59

Oog hebben en houden voor elkaar

Bijdrage van Gerine Hartog in de rubriek 'Voor de Draad' in de Bunschoter van 14-10-2022

De eerste vergader ronde van het nieuwe seizoen is achter de rug. In de commissie Ruimte, waar ik namens de ChristenUnie deel van uitmaak, hebben we verschillende onderwerpen besproken.

Zo liggen de bouwplannen voor Eemdijk klaar en zal daarmee de leefbaarheid van Eemdijk vergroot worden. Deze uitbreiding geeft nieuwe kansen. De uitbreiding is onder andere goed voor de School met de Bijbel en het zal een nieuwe impuls geven aan het mooie dorp. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de inwoners uit Eemdijk (of die er vroeger gewoond hebben) voorrang krijgen bij de verkoop van deze woningen, daar maken we ons hard voor.  

Iets wat veel mensen bezighoudt in deze tijd is de hoogte van de energierekening. In een tijd waarin de energierekeningen flink kunnen oplopen, is er veel onzekerheid over het kunnen betalen van deze rekeningen. Vanuit Den Haag worden er maatregelen genomen, maar ook wij als ChristenUnie hebben gekeken wat we in Bunschoten kunnen doen voor onze inwoners. Een mogelijkheid die we daarvoor hebben is de duurzaamheidslening.  

We zien dat inwoners in beweging komen om hun huis te verduurzamen om zo de energierekening naar beneden te kunnen brengen. Er is een duidelijke stijging te zien van het aantal aanvragen voor een duurzaamheidslening. Dat is een goede zaak! Alleen het budget voor de duurzaamheidslening is bijna helemaal gebruikt. 

Aangezien het verhogen van het budget de gemeente relatief weinig kost en er ruimte is gezien de financiële positie van de gemeente zag de ChristenUnie hier een kans om onze inwoners tegemoet te komen in deze dure en onzekere tijden.

Als ChristenUnie hebben we, met de SGP, het college met succes gevraagd om het budget te verhogen. Het is belangrijk dat om te verduurzamen er geen financiële belemmeringen zijn. Dat het voor alle inwoners, met name als er een krap budget is, mogelijk moet zijn isolatiemaatregelen te kunnen nemen door gebruik te maken van deze lening. Door het verhogen van het budget van deze lening kunnen meer inwoners hier gebruiken van maken! 

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de eenmalige energietoeslag die aangevraagd kan worden door mensen die in de bijstand zitten. In Soest en Baarn was de inkomensgrens hoger dan in Bunschoten en daardoor hadden meer mensen recht op deze energietoeslag. We hebben dit aangekaart in de commissie Samenleving en in de raadsvergadering en daarop is de inkomensgrens verhoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Zo komen er ook in Bunschoten meer mensen voor deze toeslag in aanmerking. 

We leven in een tijd waarin we steeds bewuster gaan leven, maar die ons soms ook onzeker maakt. Het zet ons stil op tijden die we niet hadden verwacht. Laten we met elkaar oog hebben en houden voor elkaar.