Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen

Wonen.jpg
Alma Broekmaat
Door Alma Broekmaat op 10 oktober 2022 om 12:10

Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen

De ChristenUnie maakt zich al jaren hard voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht voor alle nieuwbouwwoningen in Bunschoten. We zien dat veel gemeenten om ons een die zelfbewoningsplicht inmiddels hebben ingevoerd of overwegen een opkoopbescherming in te voeren. Met de zelfbewoningsplicht zorg je ervoor dat woningen alleen gekocht mogen worden als ze ook de koper bewoond worden (iemand een direct familielid). Zo voorkom je dat beleggers woningen op kunnen kopen en voor hoge prijzen gaan verhuren. Door beleggers te weren van de markt, stijgen de prijzen van de woningen ook minder hard en komen de woningen beschikbaar voor bijv. starters.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering diende Alma Broekmaat namens de ChristenUnie een voorstel in om de zelfbewoningsplicht voor alle nieuwbouwwoningen in te voeren.

Juist omdat veel omliggende gemeenten die zelfbewoningsplicht al hebben ingevoerd en Bunschoten nog niet, wordt Bunschoten extra aantrekkelijk voor beleggers. Zij kunnen hier de nieuwbouwwoningen nog opkopen zonder de verplichting er zelf in te moeten gaan wonen.

Liever had de ChristenUnie zelfs een opkoopbescherming ingevoerd voor woningen tot 130% van de NHG-grens. Tijdens de bespreking in de commissie Ruimte bleek dat we daar de handen niet voor op elkaar kregen. Maar tijdens die bespreking leek er wel ruimte te zijn voor de invoering van een zelfbewoningsplicht. Vandaar dat wij ons voorstel, samen met de SGP indienden tijdens de raadsvergadering.

Helaas kreeg ons voorstel geen steun van de andere partijen (CDA,VVD en CAP).

Wel diende de VVD staande de vergadering nog een voorstel in om de zelfbewoningsplicht in te voeren bij goedekope koopwoningen (bijv. sociale koop) waarin de gemeente zelf ook participeert. Iets dergelijks is ook gedaan bij woningen op eiland 4 van Rengerswetering. De ChristenUnie heeft voor deze motie gestemd, want het is in ieder geval iets, maar vond de motie eigenlijk een wassen neus. Want wanneer de gemeente de bouw van woningen subsidieert, is het vanzelfsprekend dat daar maatregelen bij genomen worden zoals een zelfbewoningsplicht of een anti-speculatiebeding. Het voorstel van de VVD voegde dus weinig toe.

De ChristenUnie blijft zich inzetten voor de invoering van een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit helpt om nieuwbouwwoningen bereikbaar te krijgen voor starters. We kunnen als gemeente wel veel woningen bouwen, en dat is ook belangrijk, maar dan moeten we zorgen dat die woningen ook terecht komen bij onze inwoners die een huis nodig hebben. Een woning is om in te wonen en is niet bedoeld als beleggingsobject.

Labels: , ,