Reactie op coalitieakkoord

Foto van de toren.jpg
Alma Broekmaat
Door Alma Broekmaat op 8 juni 2022 om 22:05

Reactie op coalitieakkoord

De gemeente Bunschoten heeft eindelijk een nieuwe coalitie. Na een lange formatieperiode is vandaag het coalitieakkoord van VVD, CDA en CAP gepresenteerd en zijn de wethouders geïnstalleerd in een bijzondere raadsvergadering. De ChristenUnie gaf haar reactie op het coalitieakkoord.

In onze reactie hebben we stil gestaan bij een aantal hoofdpunten uit het coalitieakkoord.

Zo zijn we blij dat er een aantal zaken uit ons verkiezingsprogramma in het akkoord terecht zijn gekomen zoals het verbeteren van de ontsluiting van Rengerswetering, de snelbus en de visie op de sporthallen.

Tegelijk missen we in het akkoord ambitie. Het blijft veel bij algemeenheden en onderzoeken die we gedaan worden. Wat nou echt prioriteit krijgt en hoe de zaken concreet aangepakt worden wordt niet duidelijk. Dat hadden wij graag anders gezien. Zoals bijv. bij het woonbeleid. Concrete maatregelen om echt te sturen op de woningmarkt blijven uit. Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe huizen die we bouwen ook echt bij onze inwoners terecht komen die zitten te springen om een huis? De ChristenUnie hoopt hierin de samenwerking te vinden met de coalitie om via concrete voorstellen en maatregelen meer te bereiken.

Tenslotte hebben we benoemd dat we de toon van dit coalitieakkoord niet prettig vinden. We missen een sociaal hart in de nieuwe plannen. Soms lopen levens anders dan je vooraf gedacht had omdat je te maken krijgt met ziekte, een huwelijk wat stukloopt, een baan die je kwijtraakt of een verslaving. Juist voor die mensen moeten we als gemeente zorgen. We moeten oog hebben voor elkaar, zorg bieden waar nodig, zien wat oorzaken van problemen zijn en daar iets aan doen. Het coalitieakkoord stelt een meer harde aanpak voor met lik op stukbeleid, tegenprestaties die geleverd moeten worden en keiharde aanpakken.

De ChristenUnie hoopt op een goede balans, waarin er oog is voor elkaar en het welzijn van onze inwoners voorop staat.

We wensen de coalitiepartijen en de wethouders veel zegen bij hun werk en hopen dat er veel ruimte komt voor samenwerking met de hele gemeenteraad.

Lees hier onze volledige reactie op het coalitieakkoord zoals die is uitgesproken tijdens de raadsvergadering.

Deel dit bericht

Labels: ,