Deelname ChristenUnie aan formatie geweigerd

Lijsttrekkers 2.jpg
Alma Broekmaat
Door Alma Broekmaat op 22 maart 2022 om 18:11

Deelname ChristenUnie aan formatie geweigerd

De VVD, CDA, SGP en CAP willen een eventuele samenwerking met de ChristenUnie niet onderzoeken en zetten de grootste partij direct buitenspel in het formatieproces.

Tijdens het lijsttrekkersoverleg werd vanmiddag eerst teruggeblikt op de verkiezingsuitslag. Namens de ChristenUnie gaf Alma Broekmaat aan blij te zijn met het grote mandaat van de kiezers en verantwoordelijkheid te willen nemen. Ook benoemde ze de lage opkomst van de verkiezingen en gaf ze aan dit te zien als opdracht aan de politieke partijen om te werken aan contact met de inwoners en herstel van vertrouwen.

Toen vervolgens besproken werd of er een informatiefase gestart moest worden, gaven de huidige coalitiepartijen direct aan te willen kijken of een doorstart van de huidige coalitie mogelijk was. Dat het gebruikelijk is dat de grootste partij, met het grootste mandaat van de kiezer hierin het voortouw neemt werd genegeerd. Broekmaat gaf vanuit de ChristenUnie de wens aan een open en transparant informatieproces te willen starten waarbij alle mogelijkheden tot samenwerking onderzocht zouden worden. Daarbij zou ook gekeken kunnen worden naar het sluiten van een raadsbreed akkoord gezien het aantal overeenkomstige standpunten van de politieke partijen. De overige partijen wilden hieraan niet meewerken en gaven aan dat een informatiefase niet nodig is.

In haar reactie richting de andere partijen gaf Broekmaat aan teleurgesteld te zijn dat het gebruikelijke proces zo doorkruist werd. Ook sprak ze de hoop uit dat, mocht deze coalitie rond komen, de partijen open gaan staan voor voorstellen van de ChristenUnie en deze op inhoud te zullen beoordelen.

De ChristenUnie is teleurgesteld dat het zoeken van een brede samenwerking niet mogelijk lijkt en dat de informatiefase direct overgeslagen wordt. ‘Het is gebruikelijk en ook de verwachting van de kiezers dat de grootste partij het initiatief neemt in het onderzoeken van mogelijke samenwerkingen. Dat dit nu terzijde geschoven wordt en de grootste partij buitenspel gezet wordt, doet geen recht aan de verkiezingsuitslag’ aldus Broekmaat.

De ChristenUnie zal zich altijd constructief op blijven stellen en beschikbaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Zij stelt alles in het belang van Bunschoten en haar inwoners.

Deel dit bericht

Labels: