ChristenUnie maakt woonmanifest voor Bunschoten

Ondertekening manifest.jpeg
Alma Broekmaat
Door Alma Broekmaat op 14 maart 2022 om 10:04

ChristenUnie maakt woonmanifest voor Bunschoten

Zaterdag 12 maart ondertekenden lijsttrekker Alma Broekmaat, ChristenUnie- Statenlid Hans de Harder en Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer Gert-Jan Segers het woonmanifest voor de gemeente Bunschoten.

Met dat woonmanifest maakten ze afspraken om zich samen in te zetten voor de bouw van meer woningen in Bunschoten en een betere verdeling van de woningen.

‘Op alle politieke niveaus moet er samengewerkt worden om meer huizen te creëren en deze huizen terecht laten komen bij de inwoners van Bunschoten die een huis nodig hebben’ aldus Alma Broekmaat. Nu mogen koopwoningen niet met voorrang aangeboden worden aan ‘eigen’ inwoners. Gert-Jan Segers spant zich er in de Tweede Kamer voor in dat nieuwbouwwoningen WEL met voorrang gegund mogen worden aan eigen inwoners.

Hans de Harder zet zich er op provinciaal niveau voor in dat er gebouwd mag worden buiten de rode contour om kleine kernen te versterken. Dit is een stimulans voor de woningbouw op Eemdijk, wat mede daardoor hopelijk snel gerealiseerd kan worden.

Op lokaal niveau heeft de ChristenUnie al verschillende voorstellen gedaan om te voorkomen dat woningen terecht komen bij beleggers. Helaas kregen deze voorstellen steeds geen steun van de andere politieke partijen. De ChristenUnie blijft zich hiervoor inspannen en wil dat op alle nieuwbouwwoningen een zelfbewoningsplicht komt, zodat deze woningen niet gekocht kunnen worden door beleggers. Ook zet de lokale fractie in op het goedkoper aanbieden van starterswoningen, met een anti-speculatiebeding van 10 jaar.

Tijdens de ondertekening van het woonmanifest spraken de ondertekenaars over de noodzaak van versneld bouwen en beloofden ze zich samen in te spannen voor die versnelling. Juist door samenwerking op de verschillende niveaus kan er meer bereikt worden voor de inwoners van Bunschoten die op zoek zijn naar een woning.

Ondertekening Alma BroekmaatOndertekening Gert-Jan Segers

Ondertekening Hans de HarderWoonmanifest

Labels: ,