Wethouders

De ChristenUnie levert in de periode 2018-2022 twee wethouders aan het college.

Bert Koops

 • 1e locoburgemeester

  Portefeuilles:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Grondzaken
  • Bouwen en wonen
  • Openbare voorzieningen en gebouwen
  • Milieu en duurzaamheid
  • Personeel en organisatie
  • Project omgevingswet
  • Project De Kronkels-zuid
  • Project Laakzone
  • Project Zuyderzee en Kuststrook oost
  • Project Rengerswetering
  TwitterFacebook

Alice Kok - Van de Geest

 • Portefeuilles:

  • Zorg en welzijn
  • Volksgezondheid
  • Werk en inkomen
  • Jeugd en onderwijs
  • Cultuur en erfgoed
  • Sport
  • Recreatie en toerisme
  • Subsidiebeleid
  • Project IHP
  TwitterFacebook