Wethouders

De ChristenUnie levert in de periode 2014-2018 twee wethouders aan het college.

Bert Koops

 • Portefeuilles:

  • Zorg & Welzijn
  • Volksgezondheid
  • Werk & Inkomen
  • Economische Zaken
  • Sport
  • Jeugd & Onderwijs
  • Subsidiebeleid
  TwitterFacebook

Willem Heinen

 • Portefeuilles:

  • Ruimtelijk beheer
  • Openbare Ruimte, Water en Wegen
  • Openbare Voorzieningen en gebouwen
  • Recreatie, Havens en Nationaal Landschap
  • Project Kuststrook Oost & Zuyderzee
  TwitterFacebook