Peter Nagel

Peter Nagel is nummer 4 voor de verkiezingen van 21 maart

Over Peter Nagel

Mijn naam is Peter Nagel. Ik ben geboren in 1957 op "Veereveld of Ver in't veld", een boerderij tussen Bunschoten en Baarn. Daarom ben ik een geboren Hooglander. Met mijn ouders en 3 broers waren we wel volledig op Bunschoten georiënteerd. Ik ben getrouwd met Martha en voel mij rijk gezegend met 3 kinderen en 7 kleinkinderen.  

Ik ben werkzaam op het laboratorium van Meander Medisch Centrum, waar ik al 41 jaar werk. Tot de opening van het nieuwe ziekenhuis heb ik altijd op locatie De Lichtenberg gewerkt. Samen met een collega heb ik de dagelijkse leiding over het CDL (Centraal Diagnostisch Laboratorium). Dit is het 24/7 routine laboratorium waar ik mij speciaal richt op de hematologie en de bloedtransfusie.

In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, fietsen en puzzelen. Voetbal kijken doe ik ook graag, liefst samenvattingen. Hele wedstrijden vind ik vaak te saai en het kost mij te veel tijd.

Politiek heeft altijd al mijn interesse gehad. Bijna vanaf de oprichting van de RPF (Reformatorische Politieke Federatie), een van de voorlopers van de ChristenUnie ben ik lid van een politieke partij. Ik ben ook jaren bestuurslid, eerst secretaris en daarna voorzitter van de plaatselijke RPF geweest.

De afgelopen 8 jaar maak ik deel uit van de fractie van de ChristunUnie. Eerst 3 jaar als burgerlid en de laatste 5 jaar als raadslid. In de commissie ruimte zijn mijn aandachtspunten verkeer en milieu. In deze commissie komen veel onderwerpen aan de orde waar  burgers direct belang bij hebben. Het afwegen van die persoonlijke belangen tegen het algemeen belang maakt voor mij het werk als raadslid boeiend. Maar eerlijk is eerlijk, ook niet altijd even gemakkelijk.

In de volgende raadsperiode wil ik mij speciaal richten op het opruimen van de vervuilde grond langs de Westdijk. Het kan toch niet waar zijn dat deze vervuilde grond daar blijft liggen. Tevens wil ik mij sterk maken voor het behoud van de knipkaart voor het gratis brengen van grof huishoudelijk afval op het aanbiedstation.

Ik ervaar het leven als een geschenk van mijn Schepper. Dankbaar ben ik voor het vele goede wat ik van Hem ontvang, in de wetenschap dat alles aan Zijn Zegen is gelegen. In die afhankelijkheid wil ik in het leven staan.