ChristenUnie tegen biosgasproject

wonendinsdag 18 september 2018

Voor de zomervakantie is er door de gemeente namens de biogascentrale, Eneco en Stedin subsidie aangevraagd bij de landelijke overheid voor het creëren van een proeftuin. Dit houdt in dat onderzocht wordt om één van de oude wijken van Bunschoten af te sluiten van gas en volledig te laten draaien op biogas.

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte heeft de ChristenUnie duidelijk gemaakt dat het toekennen van subsidie voor de proeftuin een verkeerd signaal is richting de biogascentrale. Dit omdat de biogascentrale al jarenlang veel overlast veroorzaakt en onder verscherpt toezicht staat.

Hier volgt de bijdrage die door de ChristenUnie is uitgesproken:

Wij hebben de uitleg van het college over de proeftuin aardgasvrije wijken gelezen. Die is duidelijk. Wij begrijpen dat het college gezien de tijdsdruk niet veel anders kon dan de subsidieaanvraag indienen. Maar zoals men aangeeft, de gemeenteraad heeft het laatste woord bij de gemeenteraad. Wij hebben daar nu ook geen vragen over.

Maar wij hebben wel een mening over het proeftuin project zelf.

Wij staan positief tegenover het winnen van energie uit afval, en dus ook biogas. Dat is een vorm van duurzame energie en de ontwikkeling daarvan steunen wij. Wij zijn echter niet positief over het winnen van biogas in de biogascentrale hier in het dorp. Dit vanwege de geuroverlast die daarmee gepaard gaat.

En juist deze biogascentrale speelt een belangrijke rol bij dit project. Een centrale die al jarenlang veel overlast veroorzaakt voor onze inwoners. Waar veel discussie over is, ook in deze gemeenteraad. En die onder verscherpt toezicht staat van de provincie. We vinden het een verkeerd signaal en een verkeerde weg om een project te starten met een bedrijf wat zoveel overlast geeft.

De lijn van onze fractie is op dit moment dat wij niet van plan zijn om akkoord gaan met een proeftuin waarbij gebruik gemaakt wordt van biogas van deze centrale. Eerst moet de overlast weg en dan kunnen we praten over een dergelijk project.

 

Labels

« Terug