Onderhandelingen afgerond en coalitieakkoord ondertekend!

Ondertekening coalitieakkoordvrijdag 04 mei 2018

Anderhalve maand na de verkiezingen mogen we een nieuwe coalitie presenteren! We zijn dankbaar dat dit proces zo voorspoedig mocht lopen en de ChristenUnie en de VVD met vertrouwen de komende vier jaar tegemoet gaan.

De ChristenUnie heeft een groot aantal verkiezingspunten kunnen inbrengen in het coalitieakkoord en heeft zich sterk kunnen maken voor het behoud van het christelijke sociale karakter van het dorp. Daarnaast zijn we blij dat we met twee wethouders van dit college deel zullen uitmaken, naast Bert Koops zal ook Alice Kok – van de Geest benoemd worden als wethouder. Bert Koops zal verantwoordelijk worden voor ruimtelijke ontwikkeling, milieu, grondzaken, bouwen en wonen. En Alice Kok zal het sociaal domein in haar portefeuille krijgen.

De titel van het coalitieakkoord is 'Vertrouwen in Bunschoten' en dat vertrouwen was de grootste gemene deler die de ChristenUnie en de VVD hadden. Het coalitieakkoord zal op 14 mei tijdens een feestelijke vergadering, waarvoor u allen bent uitgenodigd, aangeboden worden. Tijdens deze vergadering zal het nieuwe college benoemd worden. Vanwege de benoeming van Alice Kok – van de Geest als wethouder komt er een raadszetel vrij. Arian van de Groep zal deze invullen en hij zal tijdens die vergadering beëdigd worden als raadslid. Alma Broekmaat-Hagens is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter.

Op dinsdag 15 mei nemen we afscheid van de vertrekkende wethouders Willem Heinen en Menno Nagel. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd om bij aanwezig te zijn.  

Labels

« Terug