Verkiezingsprogramma in gewone taal

image1maandag 12 maart 2018

Afgelopen februari heeft de ChristenUnie een brief van de stichting Sien ter bespreking gevraagd. Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij vroegen aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen voor mensen met een beperking. Ook gaven zij aanwijzingen hoe wij als gemeente om kunnen gaan met deze doelgroep, maar ook voor mensen die moeilijk kunnen lezen. Dit kan heel veel oorzaken hebben. Overal in Nederland zijn mensen met een taalachterstand en leesproblemen. Ook in ons dorp.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in het dorp. dus ook deze doelgroep, allochtoon, autochtoon, of verstandelijk beperkte. Hierin maken wij geen verschil. De ChristenUnie heeft toen de volgende vragen gesteld: Wat doen wij hier in Bunschoten om ook deze doelgroep bij de verkiezingen te betrekken? En wat kunnen wij nog meer doen? 

We wilden graag optrekken met alle politieke partijen. Op dat moment kwamen er weinig concrete zaken naar voren. De ChristenUnie heeft er voor gekozen om een verkiezingsprogramma in gewone taal te schrijven. Dit is de eerste stap. Inwoners die moeilijk kunnen lezen kunnen op deze manier toch begrijpen wat wij als partij belangrijk vinden. We hopen dat veel mensen het gaan lezen en er nog veel meer mensen gaan stemmen in ons dorp. 

Lees het programma

Labels

« Terug