Jan de Graaf

Jan vindt ook dat Bunschoten zelfstandig moet blijven

Jan staat als lijstduwer op de lijst voor de aankomende verkiezingen. Ook aan hem hebben we gevraagd hoe en waarom hij bij de ChristenUnie Bunschoten betrokken is.

Jan stelt zich voor

Stel je zelf voor in drie zinnen

Mijn naam is Jan de Graaf, ik ben 32 jaar en getrouwd met Martina. Ik ben lokaal betrokken en vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wellicht dat u mij kent van de Lokale Omroep Spakenburg, waar ik actief ben als verslaggever en presentator van LOS Sport Radio.

Wij wonen in een uniek dorp. 

Waarom de ChristenUnie? Hoe ben je er terecht gekomen?

De ChristenUnie laat in de landelijke politiek een sterk Christelijk geluid horen zonder daarbij de oren en ogen te sluiten voor de mening en het belang van anderen. Dit zie je ook terug in de lokale politiek en dat spreekt mij aan. Ik ben bij de ChristenUnie terecht gekomen na het lezen van het boek Hoop voor een verdeeld land van CU fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Dit boek en de opvatting van Gert-Jan Segers en de ChristenUnie spreken mij enorm aan en hebben mij nog enthousiaster gemaakt voor deze partij.

Wat vind jij een belangrijk(e) punt(en) uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie?

Wij wonen in een uniek dorp. De ChristenUnie wil dat Bunschoten een zelfstandige gemeente blijft. Het eigen kenmerkende karakter, waaraan wij sterk hechten, kan zo het beste behouden worden. Daarnaast betekent een kleine gemeente dat de toegang tot het bestuur laagdrempelig is. Zo blijven we als gemeente dicht bij de burger staan.

De ChristenUnie laat in de landelijke politiek een sterk Christelijk geluid horen zonder daarbij de oren en ogen te sluiten voor de mening en het belang van anderen.

Als je morgen 100.000 euro zou krijgen om te mogen besteden aan de inwoners van Bunschoten waar zou je dat dan aan besteden?

Dit geld zou ik besteden aan het aanleggen van nieuwe speelplaatsen en voor het onderhoud van de bestaande speelplaatsen en trapveldjes in Eemdijk, Zevenhuizen, Bunschoten en Spakenburg.

Wat wil je nog meegeven aan de inwoners van Bunschoten?

Bunschoten is een gemeente waar veel zaken al heel goed op orde zijn. Uit verschillende stem- en kieswijzers blijkt ook dat de onderlinge verschillen tussen de lokale politieke partijen erg klein zijn. Dit betekent dat er dus ook heel veel overeenkomsten zijn tussen de partijen. Voor een stabiel bestuur van onze mooie gemeente is dat ook goed. Dat maakt het voor u als kiezer er niet makkelijker op. Daarom wil ik u het volgende meegeven:

In een tijd waarin de landelijke overheid aanstuurt op meer gemeentelijke herindelingen (bijvoorbeeld gemeente Bunschoten wordt ingelijfd door gemeente Amersfoort) is het belangrijk op een lokale partij te stemmen die zich inzet voor het behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente én dat deze partij landelijke steun heeft op dit onderwerp. De lokale en landelijke ChristenUnie streven naar het versterken van gemeentelijke overheid door de lokale overheid meer bevoegdheden te geven. De lokale ChristenUnie streeft naar de blijvende zelfstandigheid van de gemeente Bunschoten. En de landelijke ChristenUnie vindt dat gemeentelijke herindelingen alleen mogen plaatsvinden als dit de wens is van de betrokken gemeenten.