Emmy van Twillert-Dop

Emmy leeft mee met de ChristenUnie Bunschoten

Emmy staat als lijstduwer op de lijst voor de aankomende verkiezingen. Ze heeft jaren in de raad gezeten en leeft nog steeds veel mee met de ChristenUnie Bunschoten. 

We hebben haar gevraagd waarom ze zich verbonden voelt met de ChristenUnie Bunschoten.

Emmy houdt van `haar dorp`

Hoe begon het allemaal?

Jaren geleden kwamen 2 heren vragen of ik ‘lijstduwer’ wilde zijn voor de RPF. Ik wist niet eens wat een lijstduwer was, maar het was inderdaad  ‘mijn partij’ en daarom wilde ik op deze passieve manier wel meewerken. Toen ze me verzekerden dat er geen enkele kans was dat ik raadslid zou worden stemde ik toe. Ik kreeg de schrik van mijn leven toen ik bij de uitslag zag, dat ik bijna met voorkeurstemmen gekozen was! Het leidde er wel toe, dat ik me in politiek ging verdiepen, later in het bestuur kwam en op deze manier langzamerhand naar het raadslidmaatschap toegroeide.

 En nu ben ik opnieuw enthousiast  ‘lijstduwer’op nr. 26!

Toen RPF en GPV fuseerden en de ChristenUnie geboren werd was ik helemaal gelukkig met de partij. Christenen horen volgens mij samen te werken. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb 11 jaar met veel plezier het raadswerk gedaan! Toen ik de eed aflegde was ik ontroerd en dankbaar, dat ik dat voor ‘mijn dorp’ mocht doen. En nu ben ik opnieuw enthousiast  ‘lijstduwer’op nr. 26!

Wat spreekt je aan in het ChristenUnie verkiezingsprogramma?

De ChristenUnie is voluit een Christelijke partij, komt daar altijd voor uit en handelt ook zo. Lees je het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Bunschoten, dan proef je steeds dat de raadsleden willen handelen vanuit de liefde tot God, ons eerste gebod en door en vanuit die liefde ‘de naaste willen liefhebben als zichzelf’, het tweede gebod.

 Voor een samenleving waarin iedereen meetelt

De slogan ‘Voor een samenleving waarin iedereen meetelt’ wordt in de praktijk gebracht. Op die manier wordt gedacht en gehandeld. Dat begint al met de fractievergaderingen, die altijd beginnen met overdenking en gebed. Op deze manier werken voor je eigen gemeenschap is echt een prachtige opgave en ik weet uit ervaring, dat dit van ChristenUnieraadsleden wordt verwacht. In handel, wandel en spreken. Ik wens de raadsleden veel wijsheid en vooral Gods zegen!