ChristenUnie wil permanente locatie voor dagbesteding Sherpa

sherpa+1.jpeg
Gerine Hartog Alma Broekmaat Peter Nagel
Door Gerine Hartog, Alma Broekmaat, Peter Nagel op 28 januari 2022 om 12:00

ChristenUnie wil permanente locatie voor dagbesteding Sherpa

“Wij willen graag een vaste plek hebben voor onszelf, zodat we niet steeds hoeven te verhuizen.” Dit was een hele duidelijke en indringende oproep van één van de cliënten bij de dagbesteding van Sherpa. De ChristenUnie Bunschoten is op bezoek bij Sherpa en spreekt met de cliënten en ziet hoe belangrijk de dagbesteding voor hen is.

In het gesprek dat we hebben met bestuurder van Henk Kouwenhove en Janny Bos horen we dat de betrokkenheid vanuit de buurt en ons dorp heel groot is. In de coronatijd zien zij dat de bewoners op de Schoolstraat niet vergeten worden. Zo worden er oliebollen gebracht en komen er regelmatig kaartjes, hierdoor voelen zij zich gezien. Het geeft de bewoners het gevoel mee te doen in de samenleving. “Je merkt dat Bunschoten oog heeft voor elkaar” aldus de bestuurder.

Wat nog ontbreekt is een vaste plek voor de cliënten voor de dagbesteding. Als ChristenUnie hebben we hier een tijd geleden aandacht voor gevraagd bij het college. Vanuit het dorp zijn er toen verschillende tijdelijke oplossingen aangeboden, zo is de dagbesteding nu te vinden in het clubhuis van de Scouting. Een mooie tijdelijke locatie maar geen oplossing voor de toekomst.

Op de Schoolstraat wonen de cliënten van Sherpa. Door de jaren heen is de zorgvraag van de clienten zwaarder geworden en zijn de eisen voor ruimte groter geworden. Nu hebben de cliënten een gezamenlijke woonkamer en daarnaast alleen een slaapkamer. Cliënten hebben behoefte aan een ruimere kamer waar zij iemand kunnen ontvangen en waar zij meer privacy hebben. 

Sherpa heeft zelf al verschillende gesprekken gehad met de gemeente. Zij willen graag een nieuwe plek in het dorp waar de bewoners kunnen wonen en waar ook de dagbesteding een plek zou kunnen hebben. Door de goede ervaringen van wonen in een buurt is het belangrijk dat een nieuwe plek in een woonomgeving komt. De voorgenomen nieuwbouw op het Vogelpad, de Groen van Prinsterer school of de Calvijnschool zouden aangewezen plaatsen zijn om daar iets te kunnen ontwikkelen. Dit zou eventueel kunnen gecombineerd worden met woningbouw.sherpa+2

Voor Sherpa is de Dagbesteding nu het meest belangrijk, ook als we kijken naar de cliënten. Zij hebben duidelijkheid nodig en een vast onderkomen. De ChristenUnie ziet mogelijkheden om op één van de vrij te komen gronden van de scholen een dagbestedingslocatie te creëren. Wij willen ons hiervoor inzetten en gehoor geven aan de indringende oproep van de cliënten zelf. Niet de hoogste opbrengst van deze gronden moet bepalend zijn. Oog hebben voor elkaar, dat is waar de ChristenUnie voor staat, dat betekent het bieden van goede zorg aan onze inwoners.

Labels: