ChristenUnie stelt vragen over tegenhouden verplaatsing Lidl

Arie Koops
Door Arie Koops op 7 januari 2022 om 19:52

ChristenUnie stelt vragen over tegenhouden verplaatsing Lidl

Onlangs is ons gebleken dat er voor de herbestemming van de Lidl verschillende opties voorgelegd zijn aan het college. Eén van de opties was om de Lidl te verplaatsen naar bedrijventerrein de Zuidwenk en het huidige pand van de Lidl om te vormen naar appartementen. Op de Zuidwenk zou een grotere Lidl met eigen parkeergelegenheid kunnen worden gerealiseerd.

In december is in de commissie Ruimte opiniërend gesproken over parkeren in het centrum, waarbij de grote parkeerdruk rondom het Visrokersplein één van de onderwerpen was. Door verplaatsing van de Lidl naar bijvoorbeeld de Zuidwenk, zou een groot deel van de parkeerdruk weggenomen worden en zou de parkeerdruk op dit plein aanzienlijk verlaagd worden.

De ChristenUnie is verbaasd dat het scenario van verplaatsing van de Lidl niet besproken is met de gemeenteraad en niet als reeële optie in het parkeeronderzoek lijkt te zijn meegenomen.

Daarom heeft Arie Koops namens de ChristenUnie schriftelijke vragen ingediend bij het college. Lees hier de ingediende vragen.

Labels: