Bert Koops

Bert Koops is nummer 2 voor de verkiezingen van 21 maart

Over Bert Koops

Ik ben Bert Koops, geboren op de Havendijk en daarna ook altijd mogen wonen in onze mooie gemeente. Getrouwd met Marga Zwaan en samen mochten we 3 zoons, 3 schoondochters en 2 kleindochters ontvangen. Mijn hobby is vooral actief sporten, in het bijzonder voetbal. Daarnaast heeft cultuur en dan vooral muziek, een belangrijke rol in mijn vrijetijdsbesteding.

Met uw stem hoop ik ook de komende periode uw wethouder te zijn

Sinds 2010 ben ik wethouder vanuit de ChristenUnie in de gemeente Bunschoten. Bestuurlijk ben ik verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen, Economie, Onderwijs en Sport. Een portefeuille die mij veel heeft gebracht en verrijkt met meer kennis over het samenleven in ons dorp. Met uw stem hoop ik ook de komende periode uw wethouder te zijn.

De ChristenUnie heeft de afgelopen periode veel aandacht gevraagd voor goede zorg voor alle inwoners. Dankbaar zijn we dan ook voor alles wat we daarin mochten bereiken. Een hoog niveau van zorgvoorzieningen voor zowel onze jeugd als oudere inwoners. We zetten ons ook de komende periode weer met veel ambitie en betrokkenheid in, om dit hoge niveau te continueren en zo nodig te verbeteren. Daarnaast gaan we extra investeren in de scholen, onderwijs is essentieel voor de toekomst van onze jeugd. Zij moeten straks onze samenleving dragen.

Stem ChristenUnie, want deze partij heeft hart voor de toekomst van onze jeugd en ouderen.