Arie Koops

Arie Koops is nummer 5 voor de verkiezingen van 21 maart

Over Arie Koops

Mijn naam is Arie Koops. Sinds maart 2014 zit ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Bunschoten. Ik ben getrouwd met Jolanda. Samen hebben wij drie kinderen en inmiddels ook twee schoonzonen. Sinds vorig jaar zijn we de trotse opa en oma van onze kleinzoon Tiebe.

In het dagelijks leven ben ik directeur van Callas. Callas is een bedrijf wat verzekeringen voor hypotheken ontwikkelt, verkoopt en administreert. Dat is drukke baan maar gelukkig blijft er ook ruimte over om mij voor andere zaken in te zetten.

We hebben de afgelopen jaren een strak financieel beleid gevoerd, waardoor we als gemeente Bunschoten sterk uit de crisis zijn gekomen en nu kunnen profiteren van de economische groei.

Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat ik naast mijn werk ook iets anders in het maatschappelijk leven wil doen. Zo ben ik actief geweest in het schoolbestuur, als ouderling en in diverse vrijwilligerstaken. Vier jaar geleden is de ChristenUnie op mijn pad gekomen.

De ChristenUnie is de politieke partij waarmee ik altijd sterk verbonden ben geweest. Mijn vader, Rikkert Koops, is jarenlang lid geweest van het bestuur van de ChristenUnie. Het is mij dan ook met de paplepel ingegoten. Maar wat natuurlijk belangrijker is, de ChristenUnie sluit aan bij mijn levensovertuiging:  je laten leiden door wat God ons in zijn woord leert. Daar baseert ook de ChristenUnie zijn beleid op en ik wil er graag aan meewerken om dat in onze gemeente in de praktijk te brengen.

Binnen de gemeenteraad zijn met name de financiën mijn aandachtsgebied. Het is voor mij een belangrijk doel dat we als gemeente financieel gezond zijn. Alleen dan kunnen we onze inwoners de zorg bieden die ze nodig hebben en kunnen we investeren in mooie projecten voor onze inwoners en hun kinderen, zoals nieuwbouwwijken en nieuwe scholen.

Ik heb het raadswerk de afgelopen periode met veel plezier gedaan en hoop dat u de ChristenUnie ook de komende periode het vertrouwen geeft wat u ons vier jaar geleden gaf.

Maar het is ook een belangrijke voorwaarde om als gemeente zelfstandig te blijven. Als je de financiën niet op orde hebt, is de kans veel groter dat je wordt samengevoegd met een andere gemeente. En voor ons is een zelfstandig Bunschoten, wat rekening houdt met het eigen karakter van onze bevolking, van groot belang.

We hebben de afgelopen jaren een strak financieel beleid gevoerd, waardoor we als gemeente Bunschoten sterk uit de crisis zijn gekomen en nu kunnen profiteren van de economische groei.

Daar wil ik mij ook de komende jaren weer graag voor inzetten. Ik heb het raadswerk de afgelopen periode met veel plezier gedaan en hoop dat u de ChristenUnie ook de komende periode het vertrouwen geeft wat u ons vier jaar geleden gaf.